173938098400.jpg

 
 
 

 

آینه جم:  سجاد بهزادی 
ائتلاف احزاب نيروهاي انقلاب در استان بوشهر شيخ موسي احمدي را بعنوان گزينه ي حمايتي خود براي مجلس شوراي اسلامي معرفي كرد.اصول گرايان و جبهه پايداري هم يك صدا از او حمايت كردند و تمام قد پشت او ايستادند. ازطرفي ميانگين مشاركت راي دهندگان در كل كشور نيزدر پايين ترين سطح خود در بعد از انقلاب قرار داشت و چندين عوامل ديگر... كه در نهايت سبب شد شيخ پايداري جنوب استان براي دومين بار راهي بهارستان شد.
يكم: شيخ اگرچه براي دومين بار از حوزه ي حساس و مهم انرژي زاي جنوب استان وارد مجلس مي شود اما شناخت آكادمي از انرژي و توسعه ندارد وتجربه يك دوره حضور وي در مجلس نيز نشان مي دهد كه نتوانست ثروت حوزه انتخابيه خود را در خدمت توسعه اين حوزه قرار دهد.او بيش از آنكه در اين راستا از خود همت نشان دهد سياست ورزي كرد.افكار و رفتار شيخ در مجلس نهم در اختيارگروهي تندررو قرار گرفت كه تنها صاحب قدرت و ثروت بودند و در مسير توسعه كشور برنامه اي علمي و دقيق نداشتند.آنها برجام را هنگامي كه در اوج بود به آتش كشيدند و عرصه ي قانونگذاري را سياسي كردند.شيخ در اين مجلس تعيين گرا نبود و بارها خود رادر خدمت منازعات سياسي ديگر احزاب هم سو قرار داد.
 
دوم: شيخ هرچه باشد دوباره رداي نمايندگي برتن كرده  و با شعار توسعه گرايي به بهارستان راه يافته است.توسعه يعني حركت و نوزايي. توسعه يعني تجدد و نوآوري .نمي توان كهنه گرا بود و از توسعه سخن گفت. شيخ بايد در عمل نشان دهد كه در انديشه ي گذشته باقي نمانده است و آنگونه كه در شعارهاي انتخاباتي اش آمده ،مي خواهد گام دوم را محكم و متفاوت بردارد.او بايد قدری بيشتردرباره‌ی جامعه‌ی پيرامون و انسان جدید وتوسعه حوزه انتخابيه اش مطالعه نمایید و با تحولات جديد بيشتر آشنا شود.
انحصارطلبی درجامعه‌ی جدید، راه مناسبی برای مواجهه با اندیشه‌های متفاوت نیست. لذا به شيخ توصیه می‌کنم که از به‌کارگیری شیوه‌های انحصارطلبانه و سانسور اندیشه‌ها و افکار پرهیز نمایید و از راه گفت‌وگو با تمامي طيف هاي فكري حوزه انتخابيه اش وارد شود ودر كنار فرهيختگان روشن بين حوزه انتخابيه قرار گيرد و با آنان وارد گفت‌وگو شود و آنان را به محافل خویش دعوت کند!و بايد محفل بسته‌ی خود را قدری بگشاید تا هوای تازه در آن دمیده شود!شيخ بايد بداند ترس آدمی را به انقیاد می‌کشد و او را وادار به تزویر و ریا می‌کند، اخلاق شيخ بايد به گونه اي باشد كه اطرافيان وي و حتي منتقدانش گرفتار انقياد نشوند كه خطرناك ترين مسير ممكن خواهد بود.
 
سوم: چرا نبايد در بر همان پاشنه بچرخد؟در ریشه یابی تحولادت حوزه انتخابيه جنوب استان بوشهر،به مصداق هايي مي رسيم كه نشان مي دهد شرايط امروز ما با سالهاي مجلس نهم كه شيخ با ميانگين مشاركت 62 درصدي ما را نمايندگي ميكرد تفاوت هاي زيادي دارد. از منظر اقتصادي و شرايط سخت زندگي مردم گرفته تا نارضايتي هاي حوزه اشتغال و فعاليت هاي نهادهاي مدني و ناكارآمدي برخي مديران.نويسنده ي اين نوشتار بر اين اعتقاد دارد كه نوع تفكر و برنامه و خستگي شيخ پايداري؛ چنانچه مانند آن سالهاي مجلس نهم باشد هرگز نمي تواند مرحمي بر زخم هاي تازه ي حوزه ي انتخابيه باشد.به دليل مشاركت پايين ، نمايندگان مجلس يازدهم تنها 25 درصد تا 42 درصد ودر مجموع كمتر از نصف جامعه حوزه انتخابيه خود را نمايندگي مي كنند.
شيخ بايد با قدرتي كه در اصل 71 قانون اساسي به او عطا شده است جمعيت انبوه  جامعه ناراضي را اميد دهد تا ترنم توسعه در تمامي بخش ها ي جامعه احساس شود.
 
 
** کانال توسعه و جامعه جم
[کد خبر:AJ32694]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

گزارش تصویری

پرورش زنبور عسل/تصاویر

پرورش زنبور عسل/تصاویر

پرورش زنبور عسل

برداشت گیلاس از باغات سامان/تصاویر

برداشت گیلاس از باغات سامان/تصاویر

برداشت گیلاس از باغات سامان

سفری آفرودی از آبی بیگلو تا لوندیل گیلان/تصاویر

سفری آفرودی از آبی بیگلو تا لوندیل گیلان/تصاویر

سفری آفرودی از آبی بیگلو تا لوندیل گیلان

جدیدترین مطالب