000000000000000000000000000000000088740110044.jpg

 

 

 

آینه جم، سجاد بهزادی :
چرا دیگر مباحث مرتبط با توسعه ؛ دغدغه اصلی دانشجویان و جوانان نیست؟!

متن منتشر شده زیر مربوط به دو دهه پیش شهرستان جم است.آن زمان، من کتابدار کتابخانه عمومی جم بودم و جمعه های هر هفته ، دانشجویان و صاحبنظران توسعه شهرستان را میزبانی می کردم و پیرامون مسائل مختلف بحث وتبادل نظر می شد و بعنوان خبرنگار نسیم جنوب چکیده ای از آنها را جهت انتشار به این نشریه می رساندم.

سخنرانی های خوبی انجام می شد و نسبت به آینده ی جم که هنوز شهرستان نشده بود ایده های قابل اعتنایی مطرح و مهم ترین مفاهیم و موانع توسعه منطقه به بحث گذاشته میشد.

اما سالهای زیادی است که شهرستان از داشتن این محافل فاصله گرفته است و جوانان مباحث توسعه را دغدغه اصلی خود نمی دانند.اگر چه هنوز جامعه ، رسیدن به توسعه پایدار را از آرزوی های خود می داند اما دیگر کمتر پیرامون آن تبادل نظر می شود.

عامل اصلی در شکوفایی توسعه هر منطقه، شکل گرفتن نهادهایی است که پویایی مباحث توسعه را حفظ کنند.چیزی که بنظر می رسد هیچ نهادی در شهرستان به آن اهتمامی ندارد./
منبع: نسیم جنوب شماره ۱۳۰ اسفند ۱۳۷۹

 

IMG_20200729_165625_373.jpg

 

 

 مطالب مرتبط از این نویسنده: 

 

 

***

 

***

[کد خبر:AJ33322]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

گزارش تصویری

جدیدترین مطالب