3239826.jpg

 

 

 

آینه جم؛  علیرضا اعتماد:   بیراه نیست اگر دوره پنجم شورای شهر جم را متفاوت ترین شورا در ادوار شورایی جم قلمداد کنیم شورایی که در اولین اقدام قانونی خود در راستای تحقق بخشیدن به شعار شفافیت هرچه تمام پارلمان شیشه ای رو وعده داده بود فارغ از نحوه عملکرد شورا در خصوص انتخاب شهردار که منتقدانی داشته و دارد ،اصل موضوع که با حضور اصحاب رسانه ، نامزدهای منتخب به ارایه برنامه خود پرداختند حرکت درخور تحسین و متفاوت از دیگر ادوار در پارلمان شهری جم بود.
یا در خصوص برون سپاری نکوداشت روز جم و‌تشکیل دبیرخانه دایمی روز جم باز اقدامی متفاوت تر از دوره های قبل جلوه گر نمود. 
اقدام و تصمیمات متفاوتی چون تعریف پروژه هایی متناسب با نیاز های شهر و شهروندان که میتوان از آغاز بکار پروژه هایی از قبیل فرهنگسرا،استخرشنا و پارکینگ طبقاتی نام برد.
فارغ از نقدهایی که به این سه مصوبه متفاوت شورای پنجم وارد بوده یا هست و اینکه در بازخورد و نتیجه این مصوبات در نهایت به صرفه و صلاح شهر بوده و یا خیر،چرا که پرداختن به این سه مقوله و واکاوی آن  خود مجالی وسیع تر و دیگرتر میطلبد.
حال که سه اقدام متفاوت و سمبلیک شورا را برشمردیم ،پرداختن به دو مورد از آن یعنی کارنامه شهردار و دبیرخانه نکوداشت روز جم را به فرصتی دیگر وامی نهیم ولی پروژ ه های شاخصی چون فرهنگسرا و استخر و پارکینگ رابا فرض تشخیص صحیح و کارامد شورا مبنی بر نیاز شهر به چنین خدماتی با علم به اینکه ورود شهرداری به طرح هایی از این دست که جزو وظایف ذاتی و اولیه شهرداری نیست بدلیل انفعال انگیزه ای و بودجه ای ارگان هایی چون بخش خصوصی، اداره ورزش و فرهنگ و ارشاد را توجیه  پذیر بدانیم .
از دیگر سو میدانیم که شهرداری نهادعمومی غیر دولتی هست و در تعریف و تصویب پروژه ها ،مضاف بر خدمت رسانی به شهرواندان میبایست هنگام وضع چنین مصوباتی به اصل و دوره بازگشت سرمایه  و تعادل درآمد هزینه برای شهرداری التفات بیشتری داشتند هر چند که اصل برون سپاری و عدم بنگاه داری بخش دولتی هم تا حدودب برا شهرداری جم صدق پیدا میکند.
مع الوصف شورای متفاوت در  محاصره مثلث  تحریم و  تورم و طولانی شدن  ایام کرونایی دچار گردیده که این قصه،  قصه ی روز اکثر شهرداری ها استان است و راه برون رفت از آن تدبیری قانونمندانه می باید و انتظار تدبیری متفاوت و جامع الجهت از شورای متفاوت دوره پنجم جم میرود.
** توسعه و جامعه جم
[کد خبر:AJ33348]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

گزارش تصویری

جدیدترین مطالب