00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000index.jpg

 

 

 

 

آینه جم ؛سجادبهزادی*
معلم دبستان که باشی؛معلم دبستان روستاهای محروم که باشی؛معلم دبستان روستاهای محروم ،با دانش آموزان مختلط که باشی ؛ بهتر می توانید با نگاه معصومانه دختران پاک سرزمینت همراه باشید.
در آغاز فصل مهر، نگاه آنها بر تصاویر روی جلد کتاب های درسی، نقش بند زیباترین لحظه های آغازین مدرسه می شود.آنها به دور از سیاست زدگی و نگاه جنسیتی از تصاویرشان لذت می برند.
دختران سرزمین ما هنوز هم معصوم اند اما هرچه زمان گذشت، همان قدر که اعتبار نظام رسمی تعلیم و تربیت کشور، به شدت تنزل پیدا کرد،تلاش شد با بی خردی های پیاپی و تصمیم های بی منطق ضمن حساسیت زایی از حذف تصاویر این دختران، دانش آموزان معصوم را سیاست زده کنیم. دانش آموزان از سیاست بی خبر، به دنبال عملکرد ما آرام آرام خواهند دانست کاراکترها و تصاویرشان بیشتر برای استفاده های ابزاری خواهد بود.ما در تناقضی آشکار دختران را حذف می کنیم و استعدادهای آنان را نادیده می گیریم و بعد در سخنرانی ها از تکریم زن و فضیلت های او سخن می گوییم.
وزارت آموزش و پرورش تصویر دختران را از روی جلد کتاب درسی حذف کرد و در پاسخ به منتقدان این تصمیم نابخردانه اعلام کرد" هدف این بوده که با حذف دختران تصویر جلد کتاب را خلوت شود."
این نوع تفکر خطرناک به ما میگوید هنوز تصمیم سازان زیادی در کشور هستند که برای خلوت نمودن محیط و مناسبات جامعه،حذف زنان را ساده ترین امر ممکن می دانند؛ غافل از اینکه خیلی وقت است  باید می دانستیم دختران حذف شدنی نیستند.
دختران حذف شدنی نیستند ؛ نشان به این نشان که آنها هم پای پسران و حتی بالاتر از آنها وارد دانشگاه ها شده و فارغ التحصیل می شوند.
نشان به این نشان که جمعیت بالایی از دختران تحصیل کرده اکنون آماده ی بدست آوردن فرصت های شغلی هستند و تجربه نشان داده علیرغم نگاه جنسیتی که به آنها شده است موفقیت های مهمی را نیز کسب نموده اند.
نشان به این نشان که هر کجا مجال داده شد حضور زنان پررنگ بود.عامل بودند و کنش گری آنها در ورزش ملی و بین المللی و شبکه های اجتماعی مصداق مهم فریاد زنان و دخترانی است که میگویند ما حذف شدنی نیستیم.
نشان به این نشان که دیگر نمی توان با نگاهی بسته و زن ستیزانه ، زن‌ها و دختران را موجوداتی دانست که " نقصان عقلی" دارند و برای این مسئله دلایل فیزیولوژیکی را توجیح کرد و نیروی درک و هوشمندی زنان را نادیده گرفت.
نشان به این نشان که دختران این سرزمین اگرچه پیوسته متحمل ممنوعیت و پرهیزهای زیادی که همراه با خشونت و جبر نیز بوده، شده‌اند اما پویا هستند و اندیشه های برتری در بسیاری از حوزه ها دارند.
نشان به این نشان که آنها همواره درباره مسائل جنسی محدودیت‌های شدید داشته اند و از این رهگذر دچار خشونت ها و رنج‌های فراوانی شده اند اما اکنون در متن هستند و سودای حذف کردن آنها امری بیهوده است. 
به باور من حذف تصویر دختران از جلد کتاب درسی مصداقی از خشونتی تازه علیه آنهاست و سازمان آموزش و پرورش باید شجاعت داشته باشند و اشتباه خود را بپذیرند و از جامعه و دختران دانش آموز عذرخواهی کنند.
*معلم پیشین آموزش و پرورش و دانش آموخته دکتری جامعه شناسی
** عصر ایران
[کد خبر:AJ33739]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

جدیدترین مطالب