000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000download.jpg

 

 

 

 

آینه جم؛   سجاد بهزادی 
حالا که سومین و چهارمین عضو شورای شهر بوشهر و یکی از پیمانکاران و تعدادی از کارکنان شهرداری بوشهر نیز تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و حسب دستور قضایی بازداشت شده اند وجهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره اطلاعات استان هستند؛دادستان تاکید کرده "عزم دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی برای برخورد با هرگونه تخطی و تخلف شوراها در تمام شهرها وروستاهای استان جزم بوده و هیچ گونه مماشاتی با هیچ فرد و یا گروهی نخواهد داشت".
دادستان همچنین به تمامی شوراها دراستان توصیه و تاکید کرده، "در عملکرد خود دقت نظر داشته باشند و بر مدار قانون حرکت کنند واز هرگونه اقدامی که موجب تضییع حقوق و اموال عمومی می گردد پرهیز کنند." 
آیا شورای شهرجم از این آزمون روسفید بیرون خواهد آمد؛یا اینکه در نگرانی شب را به صبح می رسانند؟"
البته درفرهنگ ما گفته می شود "آن که حساب پاک است از محاسبه چه باک است".بدون تردید این عبارت تک تک اعضای شورای شهر جم خواهد بود.تا این که خورشید از پس ابرها بیرون بیاید و همه بگویند " آفتاب آمد دلیل آفتاب".
آن طور که بنظر می رسد چتر نظارتی قانون و دستگاههای نظارتی در این روزها ، چونان آسیابی است که به نوبت سراغ همه شوراها خواهد رفت و ما خوشبین هستیم که همان " اتاق شیشه ای" که شورای پنجم در متن شعارهای خود قرار داده بود امروز در محکمه عدالت به دادشان برسد و عیار پاکی خدمت آنها را نزد جامعه و افکارعمومی روشن کند.
ذات مسئولیت و صندلی قدرت در جامعه ایرانی به گونه ای بوده که کمتر کسی تا لحظه رسوایی و دستگیری گفته باشد که به اشتباهی و یا تخلفی مرتکب شده و از مردم عذرخواهی کند واز جایگاهش استعفا دهد.همین شورای شهر بوشهر که یکی پس از دیگری دستگیر می شوند، تا همین چند مدتی پیش خود را از هر گناهی مبرا می دانستند،به نماز جمعه ویا دیدار امام جمعه می رفتند، برای شروع تبلیغات انتخاباتی خود کتاب خدا را می بوسیدند، از زیر قرآن می گذشتند و تمام افتخار خود را خدمت به مردم می دانستند.اما به قول حافظ شیرازی " خوش بود گرمحک تجربه آید به میان/ تا سیه روی شود هر که در او غش باشد".
شوراها وکیل مردم هستند و من نیز بعنوان موکل به برخی از آنها رای داده ام.امید دارم فردای امروز "خیانتی به خدمت" نشده باشد تا ما نیز شرمنده وجدان خویش نباشم.
*** توسعه و جامعه جم
[کد خبر:AJ33788]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

گزارش تصویری

تصاویر/ تفریح زیر سایه کرونا

تصاویر/ تفریح زیر سایه کرونا

 تفریح زیر سایه کرونا

جنگل شگفت انگیز فندقلو/تصاویر

جنگل شگفت انگیز فندقلو/تصاویر

جنگل شگفت انگیز فندقلو

جدیدترین مطالب