عکس: حسین عبدالله اصل

مدت هاست آب شور درشهر های آبادان، اروند کنار و... باعث نگرانی مردم بخصوص کشاورزان را شده است. نخل بی سر تنها بر اثر جنگ، خمپاره، تیر و ترکش به وجود نمی‌آید، بی آبی، آلودگی ها و شوری آب نیز می‌تواند یک نخلستان سبز را تبدیل به بیابانی از نخل های بی سر کند. بر همین اساس بیش از ۶۰۰ هزار نخل در آبادان بی‌سر هستند و این موضوع باعث ایجاد نگرانی بین مردم این شهر شده است.

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/06/1397020610370320513958294.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/06/1397020610370326713958294.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/06/1397020610370334513958294.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/06/1397020610370343913958294.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/06/1397020610370383013958294.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/06/1397020610370292313958294.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/06/139702061037033313958294.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/06/1397020610370312713958294.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/06/1397020610370395513958294.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/06/139702061037043313958294.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/06/1397020610370412713958294.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/06/1397020610370420513958294.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/06/1397020610370447013958294.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/06/1397020610370359513958294.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/06/139702061037050213958294.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/06/1397020610370365813958294.jpg

 

[کد خبر:AJ24574]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

گزارش تصویری

جشنواره برداشت گل نرگس در بهبهان/تصاویر

جشنواره برداشت گل نرگس در بهبهان/تصاویر

جشنواره برداشت گل نرگس در بهبهان

تفرجگاه کوهستانی عینالی تبریز/تصاویر

تفرجگاه کوهستانی عینالی تبریز/تصاویر

تفرجگاه کوهستانی عینالی تبریز

پرورش غاز و اردک در مازندران/تصاویر

پرورش غاز و اردک در مازندران/تصاویر

پرورش غاز و اردک در مازندران

جدیدترین مطالب