عکس: عباس حیدری

آینه جم: نشست شورای هماهنگی روابط عمومی های استان روز یکشنبه با حضور عبدالکریم گراوند استانداربوشهر در سالن کوثر استانداری برگزار شد.

http://img6.irna.ir/1398/13980229/3695709/n3695709-7027432.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980229/3695709/n3695709-7027449.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980229/3695709/n3695709-7027453.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980229/3695709/n3695709-7027457.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980229/3695709/n3695709-7027460.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980229/3695709/n3695709-7027461.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980229/3695709/n3695709-7027462.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980229/3695709/n3695709-7027463.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980229/3695709/n3695709-7027464.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980229/3695709/n3695709-7027465.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980229/3695709/n3695709-7027466.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980229/3695709/n3695709-7027467.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980229/3695709/n3695709-7027468.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980229/3695709/n3695709-7027469.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980229/3695709/n3695709-7027470.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980229/3695709/n3695709-7027471.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980229/3695709/n3695709-7027472.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980229/3695709/n3695709-7027474.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980229/3695709/n3695709-7027475.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980229/3695709/n3695709-7027476.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980229/3695709/n3695709-7027477.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980229/3695709/n3695709-7027478.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980229/3695709/n3695709-7027479.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980229/3695709/n3695709-7027480.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980229/3695709/n3695709-7027481.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980229/3695709/n3695709-7027482.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980229/3695709/n3695709-7027484.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980229/3695709/n3695709-7027485.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980229/3695709/n3695709-7027486.jpg

 

 
[کد خبر:AJ28371]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

گزارش تصویری

کمر خمیده؛ صبح تا غروب در شالیزار/تصاویر

کمر خمیده؛ صبح تا غروب در شالیزار/تصاویر

کمر خمیده؛ صبح تا غروب در شالیزار

بهشت چهار فصل چهارمحال و بختیاری/تصاویر

بهشت چهار فصل چهارمحال و بختیاری/تصاویر

بهشت چهار فصل چهارمحال و بختیاری

جدیدترین مطالب