آینه جم: ‌ هشت نكته دررابطه با جلسات نقد و بررسي عملكرد خانم نماينده در شهرستان هاي جنوب استان
 سكينه الماسي اولين نماينده استان بوشهر است كه كارنامه خود را به دست گرفت و جسورانه به ميان مردم رفت. عملكرد خويش را به مردم حوزه انتخابيه اش عرضه كرد و نظر تك تك مردمش را شنيد.
الماسي بهترين زمان ممكن را براي برگزاري جلساتش انتخاب كرد. از يك طرف كارهايي كه ميخواسته تا حدي انجام شده و مردم مي توانستند قضاوت كنند و از طرف ديگر نيز هنوز ٦ ماه تا انتخابات مجدد فاصله دارد و حدود ١٠ ماه از دوره نمايندگيش باقي مانده و مي تواند دردهاي مردم را دوا كند.
در ميان جلسات برگزار شده الماسي فضاهاي متفاوتي را درك كرد. نكات قابل تاملي در اين جلسات موجود است كه باهم آنها را برميشماريم:
يكم. ما در كنار تمام ظرافت هاي زنانه اي كه از الماسي سراغ داريم هميشه يك تصوير جدي و شجاع از سكينه الماسي در ذهن داشتيم. الماسي اينبار هم شجاعت و جسارت به خرج داد ٦ ماه قبل از انتخابات به ميان مردم رفت. قطعا الماسي به قدرت فضاي مجازي واقف بود و مي دانست كه هركسي از جلسه فيلم و عكس مي تواند داشته باشد اما باز هم از اين كار منصرف نشد. كاري كه نماينده سابق و اسبق كه بنده به ياد دارم هرگز انجام ندادند.
دوم. از تمام جلسات چهار شهرستان استقبال خوبي شده بود. هم موافقان زيادي بودند و هم منتقدان. اين نشان مي دهد هنوز همه به الماسي اميد دارند. هر شخص بيكار يا درمانده به قدرت الماسي واقف هستند و يقين دارند كه اگر قرار باشد در استان بوشهر يك نفر كار آنها را انجام دهد، همين شخصي است كه در ميان آنهاست.
سوم. الماسي در تمام جلسات با اعتماد بنفس كامل سرش را بالا گرفت و گفت من از كارنامه ام دفاع ميكنم. گفت منتقدين هر سوالي دارند بپرسند. تريبون را در اختيار همه گذاشت. من نميخواهم كارنامه الماسي را قضاوت كنم اما بنظر مي رسد دست بسيار پري در عملكرد دارد، مثل همان ٦٠٠ ميلياردي كه براي حوزه انتخابيه اش اعتبار گرفته است.
چهارم. در شهرستان جم شوراي شهر جم، شوراي شهر انارستان، شوراي تنگمان و افراد سرشناس اين شهرستان تمام قد از ايشان حمايت كردند و كارنامه الماسي را آنقدر پر و پيمان ديدند كه با افتخار از آن ياد مي كردند. بنظر ميرسد شهرستان جم يكپارچه با الماسي همراهي ميكند و چالشي در اين شهرستان ندارد.
پنجم. الماسي در شهرستان دير با نگراني هايي همراه بود كه اكثرا متوجه جاده ساحلي يا همان جاده مرگ بود. هرچند اين جاده در دست كار است اما هنوز تمام نشده و مورد استفاده مردم قرار نمي گيرد. ريئس شوراي شهرستان پشت تريبون از خدمات خانم الماسي قدرداني كرد و مطالباتي هم برشمرد. همين كه رئيس شوراي شهرستان يك بانو بود مي توان مهم ترين نتيجه ورود الماسي به عنوان يك زن به مجلس دانست.
ششم. مردم در شهرستان عسلويه مسئله اشتغال دارند. آنها از نماينده مجلس شغل مي خواهند. هر چند متولي امر اشتغال دولت است اما وقتي دولت ضعيف عمل كند اين مورد مستقيما به خانم الماسي برمي گردد. تا قبل از الماسي هيچكس متولي امر اشتغال نبود، الماسي مسئوليت دشواري قبول كرده و تا امروز هم تعداد قابل توجهي شاغل كرده است اما هر فرد بيكار شبيه يك بمب ساعتي است كه هر لحظه ممكن است بتركد و صداي فريادش گوش همه را كر كند. مردم عسلويه مي گويند چرا تمام مدارس را در روستاهاي عسلويه احداث كرده ايد و در عسلويه فقط يك مدرسه احداث شده است؟ حرف ظاهرا درستي است اما براي الماسي قابل افتخار است زيرا او تعدادي مدرسه ساخته است و صرفا مسئله بر محل ساخت است.
هفتم. شهرستان كنگان علاوه بر اشتغال مسئله محوري اسكله دارند. كنگاني ها سال هاست ناديده گرفته شده اند. وزارت نفت در سال ٩٤ دو پروژه و در سال ٩٥ فقط يك پروژه عمراني براي آنها داشته است. اعتبار هر دوسال روي هم ٥ ميليارد هم نمي شود. به همين خاطر كنگان محروم مانده است. مردم كنگان از اين محروميت ناراحتند و خواهان كارهاي بيشتري هستند. الماسي گفت از پكيج ٦٠٠ ميلياردي خويش حدود ٢٠٠ ميليارد به كنگان اختصاص داده است تا شايد بتواند جبران محروميت كند.
اسكله كنگان ١٠٠ ميليارد تومان اعتبار دارد. رديف بودجه دارد. طرح مطالعاتي آن انجام شده است. بايد شروع به كار كند تا كلاف سردرگم كنگان به سرانجامي برسد.
هشتم. الماسي در سال هاي نمايندگي پخته تر و باتجربه تر از دوره اي كه راي گرفت شده است. الماسي در تمام جلسات نقد و بررسي عملكردش درحالي كه مورد انتقاد قرار ميگرفت اما كاملا با اعتماد بنفس و راحت با مردم سخن مي گفت. الماسي تمام منتقدانش را به اسم كوچك مي شناخت. با آنها رابطه خوب و صميمانه اي داشت.
پشت تريبون آنها را يكي يكي صدا ميزد پاسخ مي گفت.
در پايان اميد است كه اين رويه با شنيدن نقدها متوقف نشود و ساير نمايندگان استان و مسئولان اجرايي نيز از اين رويه صحيح و ارتباط نزديك با مردم بيش از پيش بهره ببرند.
* هیرون 
[کد خبر:AJ29352]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

گزارش تصویری

پرورش زنبور عسل/تصاویر

پرورش زنبور عسل/تصاویر

پرورش زنبور عسل

برداشت گیلاس از باغات سامان/تصاویر

برداشت گیلاس از باغات سامان/تصاویر

برداشت گیلاس از باغات سامان

سفری آفرودی از آبی بیگلو تا لوندیل گیلان/تصاویر

سفری آفرودی از آبی بیگلو تا لوندیل گیلان/تصاویر

سفری آفرودی از آبی بیگلو تا لوندیل گیلان

جدیدترین مطالب