پرورش زنبور و تولید عسل بویژه عسل کنار یکی از شغل‌های رایج مردم استان بوشهر مناطق غیرساحلی است به گونه‌ای که اکنون استان به عنوان یکی از قطب‌های تولید این محصول به شمار می‌رود/ عکس: عبدالصمد شهریاری

https://img9.irna.ir/d/r2/2020/03/31/4/157050227.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/03/31/4/157050229.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/03/31/4/157050230.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/03/31/4/157050231.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/03/31/4/157050232.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/03/31/4/157050233.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/03/31/4/157050234.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/03/31/4/157050235.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/03/31/4/157050236.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/03/31/4/157050237.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/03/31/4/157050238.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/03/31/4/157050239.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/03/31/4/157050241.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/03/31/4/157050242.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/03/31/4/157050243.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/03/31/4/157050244.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2020/03/31/4/157050245.jpg

 
[کد خبر:AJ32138]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

گزارش تصویری

جدیدترین مطالب