عکس: سعيد قاسمي

شش ایل عمده چلبیانلو، حاج علیلو، محمدخانلو، حسینکلو، حسن بیگلو وقاراچورلوعشایرقره داغ را تشکیل می‌دهند. قشلاق این ایلات حاشیه رود ارس، دشت مغان وقشلاق‌های مرکزی شهرستان اهروییلاق این‌ها عمدا اطراف کوه شیور، یارالوجوودامنه کوه‌های قوشاداغ وبزکش می‌باشد. طبق تعریف اداره امورعشایراستان آذربایجان شرقی زمان کوچ درمیان ایلات قره داغ ۴۵ روزپس ازبهارازقشلاق آغازوبرگشت آن‌ها اواخرشهریورمی باشد، اما گاهی نواساناتی به جهت تغییرات آب وهوایی درمورد کوچ دیده می‌شود امسال هم بخاطربیماری ویروس کرونا کوچ نسبت به سال‌های گذشته دیرتر شروع شد وتاکید اداره کل امورعشایری استان براین بود که درصورت امکان کوچ با وسیله نقلیه صورت گیرد. طبق آماراداره امورعشایراستان جمعیت عشایر ثابت ۱۶۰۰ خانوار وجمعیت عشایر سیار ۳۱۵۰ خانوار می‌باشد شهرستان اهریکی ازشهرستان‌های عشایر نشین ایران می‌باشد.

https://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/3/6/4886564_687.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/3/6/4886522_687.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/3/6/4886519_296.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/3/6/4886520_408.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/3/6/4886521_584.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/3/6/4886523_117.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/3/6/4886524_252.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/3/6/4886525_838.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/3/6/4886526_696.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/3/6/4886526_696.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/3/6/4886527_237.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/3/6/4886528_436.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/3/6/4886529_343.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/3/6/4886530_115.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/3/6/4886531_724.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/3/6/4886532_674.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/3/6/4886533_208.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/3/6/4886534_722.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/3/6/4886535_930.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/3/6/4886536_690.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/3/6/4886537_410.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/3/6/4886538_102.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/3/6/4886561_595.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/3/6/4886562_720.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/3/6/4886563_206.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/3/6/4886565_129.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/3/6/4886566_634.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/3/6/4886567_987.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/3/6/4886568_954.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/3/6/4886569_346.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/3/6/4886570_379.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/3/6/4886571_251.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/3/6/4886572_512.jpg

 
[کد خبر:AJ32685]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

گزارش تصویری

پرورش زنبور عسل/تصاویر

پرورش زنبور عسل/تصاویر

پرورش زنبور عسل

برداشت گیلاس از باغات سامان/تصاویر

برداشت گیلاس از باغات سامان/تصاویر

برداشت گیلاس از باغات سامان

سفری آفرودی از آبی بیگلو تا لوندیل گیلان/تصاویر

سفری آفرودی از آبی بیگلو تا لوندیل گیلان/تصاویر

سفری آفرودی از آبی بیگلو تا لوندیل گیلان

جدیدترین مطالب