عکس: افسانه جعفری

 برداشت خرما از نخلستان‌های دو شهرستان اهرم و آبپخش در استان بوشهر آغاز شده و تا اواسط مهر ادامه دارد.

https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/7/1/12624811_855.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/7/1/12624812_987.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/7/1/12624813_254.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/7/1/12624814_642.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/7/1/12624815_550.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/7/1/12624816_346.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/7/1/12624817_770.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/7/1/12624819_609.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/7/1/12624820_601.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/7/1/12624821_536.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/7/1/12624822_373.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/7/1/12624823_896.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/7/1/12624824_166.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/7/1/12624825_911.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/7/1/12624831_924.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/7/1/12624832_710.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/7/1/12624833_104.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/7/1/12624834_219.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/7/1/12624835_348.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/7/1/12624836_528.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/7/1/12624837_962.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/7/1/12624838_502.jpg

کلم
[کد خبر:AJ33817]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

گزارش تصویری

تصاویر/ تفریح زیر سایه کرونا

تصاویر/ تفریح زیر سایه کرونا

 تفریح زیر سایه کرونا

جنگل شگفت انگیز فندقلو/تصاویر

جنگل شگفت انگیز فندقلو/تصاویر

جنگل شگفت انگیز فندقلو

جدیدترین مطالب