کشت اولین نشا مکانیزه برنج در مازندران / عکس: نامدار بابایی

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/1/17/2066512_389.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/1/17/2066513_594.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/1/17/2066514_965.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/1/17/2066515_877.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/1/17/2066516_280.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/1/17/2066517_821.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/1/17/2066518_331.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/1/17/2066519_838.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/1/17/2066520_627.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/1/17/2066521_115.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/1/17/2066522_951.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/1/17/2066523_216.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/1/17/2066524_840.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/1/17/2066525_503.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/1/17/2066526_893.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/1/17/2066527_926.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/1/17/2066528_520.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/1/17/2066529_349.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/1/17/2066530_363.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/1/17/2066531_603.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/1/17/2066532_571.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/1/17/2066533_527.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/1/17/2066534_130.jpg

[کد خبر:AJ24389]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

گزارش تصویری

بوی خوش بهار در همدان/تصاویر

بوی خوش بهار در همدان/تصاویر

بوی خوش بهار در همدان

امدادرسانی به مناطق در محاصره سیل خوزستان/تصاویر

امدادرسانی به مناطق در محاصره سیل خوزستان/تصاویر

امدادرسانی به مناطق در محاصره سیل خوزستان

تصاویر/ جشنواره گل‌های پیازی در مشهد

تصاویر/ جشنواره گل‌های پیازی در مشهد

جشنواره گل‌های لاله در بهشت روی زمین

جدیدترین مطالب