کشت اولین نشا مکانیزه برنج در مازندران / عکس: نامدار بابایی

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/1/17/2066512_389.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/1/17/2066513_594.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/1/17/2066514_965.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/1/17/2066515_877.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/1/17/2066516_280.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/1/17/2066517_821.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/1/17/2066518_331.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/1/17/2066519_838.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/1/17/2066520_627.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/1/17/2066521_115.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/1/17/2066522_951.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/1/17/2066523_216.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/1/17/2066524_840.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/1/17/2066525_503.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/1/17/2066526_893.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/1/17/2066527_926.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/1/17/2066528_520.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/1/17/2066529_349.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/1/17/2066530_363.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/1/17/2066531_603.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/1/17/2066532_571.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/1/17/2066533_527.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/1/17/2066534_130.jpg

[کد خبر:AJ24389]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

گزارش تصویری

تصاویر/ مهاجرت قوهای سیبری به مازندران

تصاویر/ مهاجرت قوهای سیبری به مازندران

مهاجرت قوهای سیبری به مازندران

چابهار، تنها بندر اقیانوسی ایران/تصاویر

چابهار، تنها بندر اقیانوسی ایران/تصاویر

  چابهار، تنها بندر اقیانوسی...

تزیین انار شب یلدا؛ ۲۰ ایده ساده، اما شیک!/تصاویر

تزیین انار شب یلدا؛ ۲۰ ایده ساده، اما شیک!/تصاویر

تزیین انار شب یلدا؛ ۲۰ ایده ساده،...

جدیدترین مطالب