روستا عقدا در استان یزد در مرکز ایران قرار دارد. این روستا در بخش عقدا از توابع شهرستان اردکان قرار دارد.

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/2/26/1627300_961.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/2/26/1627299_784.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/2/26/1627298_382.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/2/26/1627303_767.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/2/26/1627302_368.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/2/26/1627301_578.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/2/26/1627301_578.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/2/26/1627305_430.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/2/26/1627304_281.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/2/26/1627309_901.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/2/26/1627308_416.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/2/26/1627307_335.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/2/26/1627312_428.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/2/26/1627311_498.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/2/26/1627311_498.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/2/26/1627315_613.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/2/26/1627315_613.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/2/26/1627314_436.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/2/26/1627313_255.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/2/26/1627318_345.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/2/26/1627317_742.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/2/26/1627316_262.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/2/26/1627321_841.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/2/26/1627320_536.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/2/26/1627319_170.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/2/26/1627324_653.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/2/26/1627324_653.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/2/26/1627322_559.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/2/26/1627327_439.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/2/26/1627326_973.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/2/26/1627325_117.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/2/26/1627328_479.jpg

[کد خبر:AJ24742]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

گزارش تصویری

جشنواره برداشت گل نرگس در بهبهان/تصاویر

جشنواره برداشت گل نرگس در بهبهان/تصاویر

جشنواره برداشت گل نرگس در بهبهان

تفرجگاه کوهستانی عینالی تبریز/تصاویر

تفرجگاه کوهستانی عینالی تبریز/تصاویر

تفرجگاه کوهستانی عینالی تبریز

پرورش غاز و اردک در مازندران/تصاویر

پرورش غاز و اردک در مازندران/تصاویر

پرورش غاز و اردک در مازندران

جدیدترین مطالب