عکس: محمدرضا شریف

تمرین مشترک تیم‌های جستجو و نجات با سگ گروه‌های امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران و صلیب سرخ آلمان در اصفهان برگزار شد.

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/22/1864595_667.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/22/1864596_421.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/22/1864597_364.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/22/1864598_243.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/22/1864599_462.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/22/1864600_426.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/22/1864601_223.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/22/1864602_669.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/22/1864603_822.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/22/1864604_817.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/22/1864605_576.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/22/1864606_190.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/22/1864607_863.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/22/1864608_882.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/22/1864609_215.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/22/1864610_723.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/22/1864611_946.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/22/1864612_943.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/22/1864613_520.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/22/1864614_296.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/22/1864615_434.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/22/1864616_215.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/22/1864617_712.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/22/1864618_420.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/22/1864619_157.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/22/1864620_122.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/22/1864621_458.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/22/1864622_257.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/22/1864623_950.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/22/1864624_779.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/22/1864625_605.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/22/1864626_618.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/22/1864627_201.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/22/1864629_762.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/22/1864630_563.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/22/1864631_296.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/22/1864632_885.jpg

 

 
[کد خبر:AJ26546]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

گزارش تصویری

کوچ بهاره دام ها در مازندران /تصاویر

کوچ بهاره دام ها در مازندران /تصاویر

کوچ بهاره دام ها در مازندران

برداشت توت فرنگی در مازندران/تصاویر

برداشت توت فرنگی در مازندران/تصاویر

برداشت توت فرنگی در مازندران

هجوم پروانه‌های زیبا به تهران/تصاویر

هجوم پروانه‌های زیبا به تهران/تصاویر

هجوم پروانه‌های زیبا به تهران

جدیدترین مطالب