عکس: سیدعابد میرمعصومی

رالی جاده ابریشم استان سمنان به عنوان بزرگترین مسابقه رالی خودروهای دو دیفرانسیل کشور با مسیرهای متنوع ضمن معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

http://img6.irna.ir/1397/13970902/3658030/n3658030-6739678.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970902/3658030/n3658030-6739679.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970902/3658030/n3658030-6739680.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970902/3658030/n3658030-6739681.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970902/3658030/n3658030-6739682.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970902/3658030/n3658030-6739683.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970902/3658030/n3658030-6739684.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970902/3658030/n3658030-6739685.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970902/3658030/n3658030-6739686.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970902/3658030/n3658030-6739687.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970902/3658030/n3658030-6739688.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970902/3658030/n3658030-6739689.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970902/3658030/n3658030-6739690.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970902/3658030/n3658030-6739691.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970902/3658030/n3658030-6739692.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970902/3658030/n3658030-6739693.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970902/3658030/n3658030-6739694.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970902/3658030/n3658030-6739695.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970902/3658030/n3658030-6739696.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970902/3658030/n3658030-6739697.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970902/3658030/n3658030-6739698.jpg

[کد خبر:AJ26567]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

گزارش تصویری

کوچ بهاره دام ها در مازندران /تصاویر

کوچ بهاره دام ها در مازندران /تصاویر

کوچ بهاره دام ها در مازندران

برداشت توت فرنگی در مازندران/تصاویر

برداشت توت فرنگی در مازندران/تصاویر

برداشت توت فرنگی در مازندران

هجوم پروانه‌های زیبا به تهران/تصاویر

هجوم پروانه‌های زیبا به تهران/تصاویر

هجوم پروانه‌های زیبا به تهران

جدیدترین مطالب