عکس: مرتضی جابریان

بارندگی های شدید در خوزستان، افزایش دبی رودخانه و بازشدن دریچه های سد دز سبب ایجاد سیل و سیلاب در مناطق جنوب غربی خوزستان به ویژه روستاهای آلبوعفری و رفیع شده است و این روستاها در محاصره سیل و سیلاب قرار گرفته اند و نیروهای مردمی و امدادی در کنار یک دیگر در حال جلوگیری از ورود سیل و سیلاب به روستاها هستند.

https://media.mehrnews.com/d/2019/01/30/4/3028172.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/01/30/4/3028171.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/01/30/4/3028170.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/01/30/4/3028174.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/01/30/4/3028173.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/01/30/4/3028175.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/01/30/4/3028176.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/01/30/4/3028179.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/01/30/4/3028178.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/01/30/4/3028177.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/01/30/4/3028181.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/01/30/4/3028180.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/01/30/4/3028186.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/01/30/4/3028185.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/01/30/4/3028182.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/01/30/4/3028184.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/01/30/4/3028187.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/01/30/4/3028183.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/01/30/4/3028188.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/01/30/4/3028191.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/01/30/4/3028190.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/01/30/4/3028189.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/01/30/4/3028192.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/01/30/4/3028193.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/01/30/4/3028197.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/01/30/4/3028195.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/01/30/4/3028194.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/01/30/4/3028196.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/01/30/4/3028199.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/01/30/4/3028198.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/01/30/4/3028200.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/01/30/4/3028202.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/01/30/4/3028201.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/01/30/4/3028203.jpg

[کد خبر:AJ27359]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

گزارش تصویری

گلوگاه، مهد انجیر ایران/تصاویر

گلوگاه، مهد انجیر ایران/تصاویر

گلوگاه، مهد انجیر ایران

تصاویر/ جشن چله تابستان در کرمانشاه

تصاویر/ جشن چله تابستان در کرمانشاه

تصاویر/ جشن چله تابستان در کرمانشاه

اوقات فراغت به روایت کودکان روستا/تصاویر

اوقات فراغت به روایت کودکان روستا/تصاویر

اوقات فراغت به روایت کودکان روستا

جدیدترین مطالب