عکس: حسن شیروانی

عمل پیچیده تلقیح مصنوعی بر روی پلنگ ایرانی، در باغ وحش پارک ارم تهران انجام شد.

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/11/18/1988929_668.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/11/18/1988930_825.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/11/18/1988931_929.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/11/18/1988932_830.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/11/18/1988933_840.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/11/18/1988934_656.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/11/18/1988935_158.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/11/18/1988937_823.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/11/18/1988938_801.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/11/18/1988939_368.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/11/18/1988940_734.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/11/18/1988941_323.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/11/18/1988942_783.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/11/18/1988943_383.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/11/18/1988944_559.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/11/18/1988945_680.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/11/18/1988946_824.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/11/18/1988947_841.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/11/18/1988951_372.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/11/18/1988952_850.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/11/18/1988953_139.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/11/18/1988968_637.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/11/18/1988959_246.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/11/18/1988958_236.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/11/18/1988963_288.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/11/18/1988960_376.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/11/18/1988957_512.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/11/18/1988961_142.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/11/18/1988967_636.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/11/18/1988962_814.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/11/18/1988966_663.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/11/18/1988965_213.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/11/18/1988964_597.jpg

 

 
[کد خبر:AJ27434]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

گزارش تصویری

گلوگاه، مهد انجیر ایران/تصاویر

گلوگاه، مهد انجیر ایران/تصاویر

گلوگاه، مهد انجیر ایران

تصاویر/ جشن چله تابستان در کرمانشاه

تصاویر/ جشن چله تابستان در کرمانشاه

تصاویر/ جشن چله تابستان در کرمانشاه

اوقات فراغت به روایت کودکان روستا/تصاویر

اوقات فراغت به روایت کودکان روستا/تصاویر

اوقات فراغت به روایت کودکان روستا

جدیدترین مطالب