عکس: علی اسداللهی سوته

بازار الگویی ماهی فروشان رشت نخستین بازار الگویی در شمال کشور است که در شش ماه دوم سال هر شب از ساعت ۲۲ تا ۲ بامداد فعالیت دارد و مختص ماهی‌های پرورشی است، عمده فروشان از استان‌های مختلف کشور وچند کشور همسایه از جمله عراق و سوریه ماهی مورد نیاز خود را از این بازار تهیه می‌کنند.

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/11/19/1989934_365.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/11/19/1989935_327.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/11/19/1989936_971.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/11/19/1989937_211.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/11/19/1989938_719.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/11/19/1989939_511.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/11/19/1989940_630.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/11/19/1989941_121.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/11/19/1989942_186.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/11/19/1989943_482.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/11/19/1989944_719.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/11/19/1989945_651.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/11/19/1989946_582.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/11/19/1989947_872.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/11/19/1989948_427.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/11/19/1989949_465.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/11/19/1989950_584.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/11/19/1989951_463.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/11/19/1989952_799.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/11/19/1989953_727.jpg

[کد خبر:AJ27436]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

گزارش تصویری

گلوگاه، مهد انجیر ایران/تصاویر

گلوگاه، مهد انجیر ایران/تصاویر

گلوگاه، مهد انجیر ایران

تصاویر/ جشن چله تابستان در کرمانشاه

تصاویر/ جشن چله تابستان در کرمانشاه

تصاویر/ جشن چله تابستان در کرمانشاه

اوقات فراغت به روایت کودکان روستا/تصاویر

اوقات فراغت به روایت کودکان روستا/تصاویر

اوقات فراغت به روایت کودکان روستا

جدیدترین مطالب