عکس: فرشته اصلاحی

همزمان با افتتاح پیست موتور کراس و آفرود شهدای محمد شهر، مسابقات کشوری موتور کراس جام شهدای البرز در این پیست برگزار شد.

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/3/2008392_465.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/3/2008397_207.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/3/2008391_795.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/3/2008401_325.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/3/2008393_246.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/3/2008399_948.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/3/2008394_461.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/3/2008405_900.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/3/2008398_253.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/3/2008409_757.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/3/2008404_361.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/3/2008410_975.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/3/2008406_332.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/3/2008408_684.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/3/2008412_438.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/3/2008411_965.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/3/2008413_163.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/3/2008415_367.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/3/2008416_433.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/3/2008417_261.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/3/2008418_680.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/3/2008419_545.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/3/2008420_981.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/3/2008421_650.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/3/2008422_697.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/3/2008423_131.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/3/2008425_546.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/3/2008426_466.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/3/2008427_574.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/3/2008428_893.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/3/2008429_144.jpg

 

 
[کد خبر:AJ27584]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

گزارش تصویری

کوچ بهاره دام ها در مازندران /تصاویر

کوچ بهاره دام ها در مازندران /تصاویر

کوچ بهاره دام ها در مازندران

برداشت توت فرنگی در مازندران/تصاویر

برداشت توت فرنگی در مازندران/تصاویر

برداشت توت فرنگی در مازندران

هجوم پروانه‌های زیبا به تهران/تصاویر

هجوم پروانه‌های زیبا به تهران/تصاویر

هجوم پروانه‌های زیبا به تهران

جدیدترین مطالب