عکس: عادل باخدا

با آغاز فصل بهار شکوفه‌ها و فضای سبز باغات استان همدان جلوه‌ای از زیبایی‌های طبیعت را نمایان کرده است.

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082383_656.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082384_855.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082389_604.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082385_315.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082390_488.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082392_452.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082386_484.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082393_514.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082387_826.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082396_906.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082391_969.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082394_992.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082395_288.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082388_845.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082397_525.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082398_534.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082401_924.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082399_379.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082402_812.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082403_446.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082404_748.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082405_486.jpg

[کد خبر:AJ28139]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

گزارش تصویری

کوچ بهاره دام ها در مازندران /تصاویر

کوچ بهاره دام ها در مازندران /تصاویر

کوچ بهاره دام ها در مازندران

برداشت توت فرنگی در مازندران/تصاویر

برداشت توت فرنگی در مازندران/تصاویر

برداشت توت فرنگی در مازندران

هجوم پروانه‌های زیبا به تهران/تصاویر

هجوم پروانه‌های زیبا به تهران/تصاویر

هجوم پروانه‌های زیبا به تهران

جدیدترین مطالب