عکس: پرویز گلی زاده

با گذشت یک ماه از فصل بهار امروز شنبه (۳۱ فروردین) بارش برف چهره زمستانی به اهر بخشید.

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082560_340.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082561_221.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082562_127.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082563_153.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082564_914.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082565_297.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082566_562.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082567_772.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082568_792.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082569_672.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082570_323.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082571_535.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082572_112.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082573_620.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082574_748.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082575_290.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082576_370.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082577_654.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082578_403.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082579_539.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082580_399.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082581_656.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082582_602.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082583_686.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082584_287.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082585_587.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082586_429.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082587_193.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082588_617.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082589_437.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082590_533.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082591_138.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082592_320.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/31/2082593_451.jpg

[کد خبر:AJ28140]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

گزارش تصویری

ارز آوری چند روستا با خیارشور/تصاویر

ارز آوری چند روستا با خیارشور/تصاویر

ارز آوری چند روستا با خیارشور

برداشت خرما از روستای کنارو بندرعباس/تصاویر

برداشت خرما از روستای کنارو بندرعباس/تصاویر

برداشت خرما از روستای کنارو بندرعباس

گزارش تصویری گردهمایی عصر عاشورا جم

گزارش تصویری گردهمایی عصر عاشورا جم

  آینه جم؛ گزارش تصویری...

جدیدترین مطالب