عکس: فرزانه چخماق ساز

آبشار مارگون را می توان به عنوان یکی از شاهکارهای خالق هستی در دل طبیعتی وصف نشدنی نام برد، آبشاری مرتفع که در مجاورت شهرستان سپیدان و مرز بین استان فارس و کهکیلویه و بویر احمد قرار گرفته. در ارتفاعات این آبشار هیچ رودخانه ای قرار ندارد و منشا آن چشمه هایی کوچکی اند که از دل کوه جوشیده و به سطح صخره ها راه یافته اند. مارگون با عرض 100 متر و با ارتفاع 70 متر عریض ترین و مرتفع ترین آبشار چشمه ای در جهان به شمار می رود.
http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/3/3769884_533.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/3/3769885_389.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/3/3769886_632.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/3/3769887_490.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/3/3769888_961.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/3/3769889_274.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/3/3769890_151.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/3/3769891_440.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/3/3769892_331.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/3/3769893_157.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/3/3769894_685.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/3/3769895_438.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/3/3769896_871.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/3/3769898_979.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/3/3769899_706.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/3/3769900_964.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/3/3769901_802.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/3/3769902_651.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/3/3769903_896.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/3/3769907_300.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/3/3769908_703.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/3/3769909_186.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/3/3769910_205.jpg
[کد خبر:AJ29028]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

گزارش تصویری

جدیدترین مطالب