عکس: بهنام احمدخانی

اولین دوره مسابقات موتورکراس بانوان قهرمانی کشور در سال ۹۸، از صبح تا عصر جمعه ۱۹ مهر ۱۳۹۸ به میزبانی هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان با حضور بانوان موتورسوار سراسر کشور در ۵ کلاس ۶۵سی سی خردسالان، ۱۲۵ و ۲۵۰ سی سی آماتوری و ۱۵۰ و ۲۵۰ سی‌سی حرفه‌ای برگزار شد.
https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/7/20/10703243_498.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/7/20/10703245_569.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/7/20/10703248_616.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/7/20/10703249_977.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/7/20/10703252_639.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/7/20/10703253_965.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/7/20/10703254_146.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/7/20/10703255_378.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/7/20/10703257_152.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/7/20/10703259_533.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/7/20/10703260_982.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/7/20/10703261_561.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/7/20/10703262_171.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/7/20/10703263_736.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/7/20/10703267_677.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/7/20/10703269_199.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/7/20/10703270_366.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/7/20/10703271_608.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/7/20/10703273_274.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/7/20/10703274_871.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/7/20/10703276_245.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/7/20/10703277_363.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/7/20/10703278_484.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/7/20/10703281_921.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/7/20/10703282_345.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/7/20/10703284_638.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/7/20/10703286_177.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/7/20/10703297_672.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/7/20/10703299_162.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1398/7/20/10703300_690.jpg

 

 
[کد خبر:AJ29748]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم

کانال تلگرامی پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم