3400680.jpg

شکوفه‌های بهاری در یزد

آینه جم: شکوفه‌های زیبای بهاری در آخرین ماه فصل زمستان در مهریز یزد جوانه زده و شکوفا شده‌اند.

به گزارش آینه جم: هوای این روزهای نزدیک به بهار در مهریز مملو از بوی شکوفه‌های رنگی سیب و بادام و پر از آواز شلوغ گنجشک‌ها بر شاخه درختان سر به فلک کشیده ست تا در سایه‌ی دست‌های پر مهر آسمان و تابش خورشید زندگی‌بخش بهار، نشانه‌های خلقت بی بدیل خداوند را به نظاره بنشینیم.

https://media.mehrnews.com/d/2020/03/05/4/3400670.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/03/05/4/3400680.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/03/05/4/3400668.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/03/05/4/3400674.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/03/05/4/3400669.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/03/05/4/3400673.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/03/05/4/3400676.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/03/05/4/3400671.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/03/05/4/3400672.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/03/05/4/3400678.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/03/05/4/3400675.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/03/05/4/3400677.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/03/05/4/3400679.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/03/05/4/3400681.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/03/05/4/3400682.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/03/05/4/3400683.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/03/05/4/3400684.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/03/05/4/3400685.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/03/05/4/3400686.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/03/05/4/3400687.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/03/05/4/3400688.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/03/05/4/3400689.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/03/05/4/3400691.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/03/05/4/3400690.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/03/05/4/3400692.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/03/05/4/3400694.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/03/05/4/3400695.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/03/05/4/3400693.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/03/05/4/3400696.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/03/05/4/3400697.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/03/05/4/3400698.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/03/05/4/3400699.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/03/05/4/3400711.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/03/05/4/3400710.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/03/05/4/3400700.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/03/05/4/3400701.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/03/05/4/3400703.jpg

[کد خبر:AJ31849]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

گزارش تصویری

جدیدترین مطالب