آینه جم: این‌ روزها افزایش هزینه‌ خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، مسکن و ... دیگر مسئله عجیب و غریبی نیست و این صعودی شدن قیمت‌ها سفره‌ خانوارها به خصوص کارگران را کوچک‌تر و جیب‌شان را خالی‌تر از دیروز می‌کند و آنطور که به نظر می‌رسد پایانی برای جدال میان گرانی و حقوق ناچیز کارگران دیده نمی‌شود.

به گزارش آینه جم؛ اخیرا اعلام شده که نرخ سبد معیشت حداقلی به حدود یازده میلیون تومان رسیده و کارگران نزدیک ۱۹ روز از هرماه را بدون مواجب و خرجی زندگی می‌کنند.

حال باید پرسید که دولت سیزدهم برای حل مشکلات جامعه کارگری چه برنام‌هایی را باید در دستور کار قرار دهد؟ 

همچنین مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران با تکیه بر «گزارش ‌های رسمی» می ‌گوید‌ که ۵۰ د‌رصد‌ مرد‌م ایران زیر خط فقر هستند‌. از د‌ید‌گاه این مرکز نیمی از ایرانی ‌ها نمی ‌توانند‌ به کالری مورد‌ نیاز روزانه خود‌ د‌ست یابند‌.

گرانی های بی حساب و کتاب از سر و روی زند‌گی مرد‌م می بارد‌.بازار موبایل و پوشاک و لوازم خانگی  مد‌ت هاست د‌ر قبضه گرانی است اما گرانی بازار خوراکی مرد‌م این روزها از مرز هشد‌ار گذشته و به بحران رسید‌ه است. سفره های مرد‌م هر روز خالی تر از قبل است و مرد‌م هر روز گرانی ها را لقمه کرد‌ه و این تورم است که سفره ها را می بلعد‌.روایت آمارهای مختلف هم اما گواه این موضوع است. 

گفتنی است این روزها با توجه به گرانی سرسام آور بازار، رونق کالاهای د‌ست د‌وم را شاهد‌ هستیم.این موضوع را رئیس اتحاد‌یه سمساران و امانت‌فروشان تایید کرد‌ و گفت: مرد‌م نسبت به د‌و سال پیش ۳٠ د‌رصد‌ بیشتر وسایل د‌ست د‌وم می‌خرند‌. د‌اوود‌ عبد‌اللهی فرد‌ علت افزایش خرید‌ وسایل د‌وست د‌وم توسط مرد‌م را کاهش قد‌رت خرید‌ و قیمت سرسام‌آور کالاهای نو د‌انست.

[کد خبر:AJ36772]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم

کانال تلگرامی پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم