چرخ و فلک شهر بوشهر به ارتفاع ۷۲ و با ظرفیت حدود ۴۰۰ نفر به عنوان بزرگترین چرخ و فلک ایران شامگاه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ راه‌اندازی شد. / عکس: افسانه جعفری

https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/3/1/16090845_138.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/3/1/16090846_179.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/3/1/16090847_209.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/3/1/16090854_478.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/3/1/16090832_240.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/3/1/16090833_749.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/3/1/16090834_408.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/3/1/16090835_359.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/3/1/16090836_975.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/3/1/16090837_616.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/3/1/16090838_692.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/3/1/16090839_332.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/3/1/16090840_560.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/3/1/16090841_993.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/3/1/16090842_360.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/3/1/16090843_686.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/3/1/16090844_400.jpg
 
[کد خبر:AJ38916]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم

کانال تلگرامی پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم