با حضور دکتر فرهاد باقری رئیس بیمارستان توحید جم ، وحید نیاکان رییس خدمات عمومی ،علی ابا مترون،دکتر شهناز علیان مسئول بهبود کیفیت ،مهندس فتاحی بهداشت حرفه ای ،مهندس حیدری بهداشت محیط ،آمنه پورشمس مسئول کنترل عفونت و مهندس زارعی تجهیزات پزشکی، به طور مستمر ماهیانه بازدید های مدیریتی در بخشهای مختلف بیمارستان توحید در راستای بهبود وضعیت موجود انجام می پذیرد.

راند بخشهای بیمارستان توحید جم  3

راند بخشهای بیمارستان توحید جم  6
راند بخشهای بیمارستان توحید جم  4
راند بخشهای بیمارستان توحید جم  2

راند بخشهای بیمارستان توحید جم  8
راند بخشهای بیمارستان توحید جم  7
راند بخشهای بیمارستان توحید جم  5

راند بخشهای بیمارستان توحید جم  1

[کد خبر:AJ35135]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم

کانال تلگرامی پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم