دهم اردیبهشت به عنوان روز ملی خلیج فارس گرامی داشته می‌شود. دلیل نام‌گذاری دهم اردیبهشت این است که نیرو‌های پرتغالی از ۲۱ تا ۳۰ آوریل ۱۶۲۲ میلادی و قریب ۴۰۰ سال قبل سواحل جنوب ایران را پس از ۱۱۷ سال حضور یا اشغال ترک کردند.

https://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/2/10/6373437_946.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/2/10/6373438_737.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/2/10/6373439_634.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/2/10/6373440_585.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/2/10/6373444_227.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/2/10/6373443_220.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/2/10/6373442_425.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/2/10/6373445_559.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/2/10/6373447_280.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/2/10/6373449_270.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/2/10/6373448_451.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/2/10/6373453_965.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/2/10/6373454_901.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/2/10/6373458_265.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/2/10/6373461_519.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/2/10/6373462_473.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/2/10/6373460_282.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/2/10/6373463_125.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/2/10/6373465_328.jpg

 
 
 
[کد خبر:AJ35641]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

جدیدترین مطالب