غلامرضا کردی

شهرداری و شورای شهر به عنوان دو بال مدیریت شهری با توجه به اعتبارات و اختیاراتی که دارند، باید تصمیم و مصوبات آنها در فضایی شفاف و شیشه ای باشد.

در شرایطی که شهرداری به عنوان یک سازمان عمومی غیردولتی، هزینه های خود را از محل منابع عمومی تامین می کند، فعالیت در فضایی شفاف قطعا به افزایش اعتماد عمومی و ارتقا انگیزه شهروندان به پرداخت عوارض خود کمک می کند.

اما شوربختانه شورای شهر بوشهر تا امروز از ارایه یک گزارش ساده هزینه- درآمد شهرداری به مردم عاجز بوده و این وظیفه قانونی را اجرایی نکرده است، ضمن اینکه خبری از ایجاد سامانه اطلاع رسانی مصوبات شورای شهر نیست.

تاسف برانگیزتر که طبق اظهارات رییس فعلی شورای شهر، گزارش تفریغ بودجه و حسابرسی شهرداری در سال های 97 و 98 نیز که از مسئولیت های شورا بوده وجود ندارد و به عبارتی غفلت شده است.

همین اتفاقات پاشنه آشیل شورای شهر بوشهر شد و زمینه ساز اتفاقات سال گذشته برای کنار زدن 6 عضو شورای شهر و معرفی آنها به مرجع قضایی شد.

با توجه به بودجه 700 میلیاردی شهرداری بوشهر طی سالجاری، طی چهارسال فعالیت شورای شهر آینده دست کم قریب 3 هزار میلیاردتومان در اختیار مدیریت شهری و منتظر تصمیم گیری شورانشینان است، ارقامی که با اعتبارات عمرانی استان برابری می کند.

همین مهم نقش شفاف بودن عملکرد شهرداری و تصمیم سازی های شورای شهر را نمایان می سازد تا در وضعیتی مشابه اتاق شیشه ای، شهروندان به عنوان صاحبان اصلی این شهر در جریان همه اتفاقا باشند و هرکجا شورا و شهرداری در تعارض با منافع شهروندان گام برداشتند، به سرعت مشخص شود، نه اینکه نیاز بعد از تخلفات عدیده نیاز به ورود دستگاههای نظارتی و آبروریزی شهر در سطح کشور باشیم.

[کد خبر:AJ35652]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

جدیدترین مطالب