نخلداران منطقه "دالکی "دشتستان استان بوشهر در گرمای شدید تیرماه درحال برداشت نوبرانه محصول "خارک" و رطب را از نخیلات هستند. مرحله نخست برداشت محصول درخت نخل ( خرمای کال و نارس، خارک نامیده می شود که در رنگ های زرد و قرمز وجود دارد.)

https://img9.irna.ir/d/r2/2021/07/15/4/168949993.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2021/07/15/4/168949994.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2021/07/15/4/168949995.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2021/07/15/4/168949998.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2021/07/15/4/168949999.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2021/07/15/4/168949996.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2021/07/15/4/168950001.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2021/07/15/4/168950002.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2021/07/15/4/168950003.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2021/07/15/4/168950004.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2021/07/15/4/168950006.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2021/07/15/4/168950007.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2021/07/15/4/168950011.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2021/07/15/4/168950010.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2021/07/15/4/168950013.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2021/07/15/4/168950014.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2021/07/15/4/168950016.jpg

 
[کد خبر:AJ36330]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

جدیدترین مطالب