حسین مومنی

سفر رییس جمهور به بوشهر حاوی دستاوردهایی بر روی کاغذ بود تا پروژه های مهم برای استان که به واسطه نبود اعتبار کافی گرد فراموشی بر آن نشسته، بار دیگر مطرح و به دولت جدید برای اجرای مجد و یا استیفای آن یادآوری شد.

https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/16/14876770_467.jpg

در این میان مشکلات مربوط آب، راه  آهن، سهم ناچیز استان از ثروتی که تقدیم کشور می‌کند، هم چنین درصد پایین اشتغال نیروهای بومی در صنایع نفت و گاز و اجحافی که نفت به این استان نموده در صدر خواسته های نمایندگان استان در مجلس و امام جمعه بوشهر و نماینده استان در مجلس خبرگان طی سخنان شان بود. 

اگرچه خواسته هایی که از زبان آنها مطرح شد تنها خواسته های مطرح در میان افکار عمومی نیست و گوشه ای از تبعیض و نابرابری تاریخی است که بر این خطه رفته است، اما یقینا اولویت های امروز مردم  استان بوشهر است که در صورت همت دولت برای اجرای، بارقه هایی را درباره وجود اراده ای جدید زنده می کند. 

با این وجود نباید فراموش کرد که تقریبا در تمام دولت ها و در سفر اکثر روسای جمهور به استان بوشهر طرح این موضوعات و متعاقب آن وعده آنها برای انجام این موارد مسبوق به سابقه است که بعد از تعویض چند دولت هنوز ما بوشهری ها اندر خم همان کوچه ایم.

در میان و در کنار اراده ناکافی دولت ها برای حل خواسته ها تاریخی استان، گویی مدیران و استانداران گذشته نیز در میان وقت کشی دولت ها یا انگیزه پیگیری این مطالبات را از دست داده و یا از توان کافی برای چانه زنی و ایجاد فشار بر دولت ها و توجیه اهمیت طرح های یاد شده را نداشته اند. شاهد این مدعا اجرایی شدن طرح های مشابه در نقاطی از کشور که به مراتب اهمیت اجرای آنها از بوشهر کمتر بود.

برای تایید این مدعا هم نیاز به جستجوی زیادی نیست و کافیست اولویت های دولت گذشته در توسعه خط ریلی در استان‌های دیگر را با استان بوشهر مقایسه کرد تا به اجحاف نسبت به بوشهر از یک سو و ضعف نمایندگان و مدیران ارشد استان و قدرت کم چانه زنی آنها از سوی دیگر پی برد.

البته آنچه گفته شد به معنی نادیده گرفتن خدمات استانداران و نمایندگان پیشبن نیست با این وجود به نظر می‌رسد استان های دیگر در توجیه دولت برای اجرای طرح های کلان تا حدودی موفق تر از ما عمل کرده اند.

اکنون و با اتمام سفر یک روزه رئیس جمهور به نظر می‌رسد بجای دولت، نیازمند اراده ای قوی و با انگیزه در مدیریت ارشد استان هستیم، اراده ای که واجد دو شاخصه مهم شفافیت و صداقت باشد.

از این روی پیشنهاد می‌شود برای اعمال اصل شفافیت و اعتماد عمومی، برای تحقق وعده های دولت در این سفر، روز شمار اجرایی شدن طرح ها یاد شده در سایت استانداری بوشهر منتشر شده تا هر روز به خود و مردم یاد آوری کنیم که چند روز از این وعده ها گذشته و چه میزان از آنها که بدلیل تکرار در سفرهای رییس جمهور حالتی نخ نما به خود گرفته محقق شده است.

 

خلیج فارس

[کد خبر:AJ37046]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

جدیدترین مطالب