عکاس: سید محسن پیامی

آینه جم: دهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور دراگون بوت بانوان امروز چهارشنبه ۲۶ آبان در دهکده گردشکری بوشهر برگزار شد.

https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/27/15140109_806.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/27/15140107_742.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/27/15140099_624.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/27/15140100_805.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/27/15140101_225.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/27/15140102_410.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/27/15140103_113.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/27/15140104_451.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/27/15140106_620.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/27/15140108_990.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/27/15140110_771.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/27/15140111_133.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/27/15140112_584.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/27/15140113_305.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/27/15140114_296.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/27/15140115_423.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/27/15140117_912.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/27/15140118_429.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/27/15140119_465.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/27/15140120_289.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/27/15140121_681.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/27/15140122_166.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/27/15140123_559.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/27/15140124_725.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/27/15140125_887.jpg

 

 
[کد خبر:AJ37383]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

جدیدترین مطالب