عکاس: سید محسن پیامی

آینه جم: مسابقات دراگون بوت قهرمانی کشور با حضور ۹ تیم در مواد ۲۰۰ متر و ۵۰۰ متر قایق ۱۰ نفره امروز جمعه ۲۸ آبان در بوشهر برگزار شد. 

https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/28/15150080_828.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/28/15150081_973.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/28/15150082_984.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/28/15150083_817.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/28/15150084_878.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/28/15150085_917.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/28/15150086_432.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/28/15150087_532.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/28/15150088_832.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/28/15150089_994.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/28/15150090_387.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/28/15150091_156.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/28/15150092_390.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/28/15150093_880.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/28/15150094_523.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/28/15150095_206.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/28/15150097_566.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/28/15150098_375.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/28/15150099_674.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/28/15150100_328.jpg
 
[کد خبر:AJ37403]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

جدیدترین مطالب