مراسم راهپیمایی روز ۱۳ آبان در شهر بوشهر از بسیج مرکزی تا مصلای بوشهر برگزار شد. حاجی بابایی وزیر اسبق آموزش و پرورش و رییس کمیسیون برنامه و بودجه سخنران این مراسم بود.

 • راهپیمایی ۱۳ آبان در بوشهر
 • راهپیمایی ۱۳ آبان در بوشهر
 • راهپیمایی ۱۳ آبان در بوشهر
 • راهپیمایی ۱۳ آبان در بوشهر
 •  
 • راهپیمایی ۱۳ آبان در بوشهر
 • راهپیمایی ۱۳ آبان در بوشهر
 • راهپیمایی ۱۳ آبان در بوشهر
 • راهپیمایی ۱۳ آبان در بوشهر
 • راهپیمایی ۱۳ آبان در بوشهر
 • راهپیمایی ۱۳ آبان در بوشهر
 • راهپیمایی ۱۳ آبان در بوشهر
 • راهپیمایی ۱۳ آبان در بوشهر
 • راهپیمایی ۱۳ آبان در بوشهر
 •  
 • راهپیمایی ۱۳ آبان در بوشهر
 •  
 • راهپیمایی ۱۳ آبان در بوشهر
 • راهپیمایی ۱۳ آبان در بوشهر
 • راهپیمایی ۱۳ آبان در بوشهر
 • راهپیمایی ۱۳ آبان در بوشهر
 • راهپیمایی ۱۳ آبان در بوشهر
 • راهپیمایی ۱۳ آبان در بوشهر
 • راهپیمایی ۱۳ آبان در بوشهرراهپیمایی ۱۳ آبان در بوشهر
[کد خبر:AJ40283]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

جدیدترین مطالب