آینه جم: میزان بارندگی تجمعی سامانه بارشی در ایستگاههای استان بوشهر تا ساعت 18:30
 
????سعدآباد ۲۳.۵  
 ????بوشهر ۴۰
????جره بالا ۳۸    
 ????سرقنات ۱۰
????کلل ۲۵       
     ????باغان ۲۴.۵
????کنگان ۲۳       
  ????شنبه ۲۵.۵
????اهرم ۲۱.۸       
  ????عباسی ۶۷
????برازجان ۲۹    
  ????رودفاریاب ۳۴
????جم ۳۵.۵        
  ????خورموج ۱۲
????بنه خاطر ۵۱  
   ????دهرود ۳۰
????فاریاب ۲۶.۵  
  ????سمل ۲۷
????ریز ۳۶        
   ????پشت پر ۴۱
????خورموج ۱۹   
 ????بوشکان ۲۶
????کناربندک ۴۴.۵  
????کناری ۳۱
????آبدان ۲۳.۵     
  ????عامری ۳۲
????چهارروستایی۵۱ 
????چاه بردی ۶۴.۱
????کلر ۵۵             
 ????دیر ۲۷
????عسلویه ۱۴.۵  
 ????سد تنگ ارم ۳۲ میلیمتر
 
* شرکت آب منطقه‌ای بوشهر
[کد خبر:AJ40658]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

جدیدترین مطالب