آینه جم-عملکرد اسفندماه شرکت پتروشیمی جم منتشر شد.
به گزارش آینه جم، درآمد و حجم فروش این شرکت در اسفندماه بترتیب ۳/۹ همت و ۱۲۵ هزارتن گزارش شده که در قیاس با بهمن ماه بترتیب ۱۳٪ و ۱۸٪ کاهش را تجربه نموده است. تولید ۲۲۲ هزارتنی جم در اسفندماه در قیاس با متوسط تولید سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۲ هزارتن افزایش را نشان می دهد ضمن آنکه نسبت به بهمن ماه قبل و اسفندماه ۱۴۰۱ بترتیب ۳٪ و ۶٪ رشد را به ثبت رساند.
در بخش عملکرد سالیانه، این شرکت علی رغم اورهال ۴۰ روزه اما عملکرد بسیار خوبی از خود بجای گذاشت بطوریکه موفق به تولید ۲/۴ میلیون تن محصول و پوشش ۸۵ درصدی ظرفیت اسمی مجتمع گردید.هرچند حجم تولید فوق نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهشی ۱۱۶ هزارتنی یا بعبارتی ۶ درصدی را نشان می دهد ولیکن با وجود اورهال مذکور، میزان متوسط تولید سال ۱۴۰۲ جم در قیاس با سال ۱۴۰۱ با رشد چشمگیر ۱۹ هزارتنی به ۲۲۹ هزارتن افزایش یافته تا جایی که این شرکت در دوران پسااورهال توانست «۲۳۰ هزارتن از عدم تولید در بازه اورهال» خود را جبران کند!
این غول الفینی در سال گذشته توانست از مجرای فروش ۱/۵۹ میلیون تن محصول به درآمد ۴۱/۵ همتی دست یابد که در قیاس با سال ۱۴۰۱ با ۴٪ افزایش همراه بوده است.
در پایان شایان ذکر است متناسب با درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی این شرکت در سال ۱۴۰۲ می توان سود ناخالص، سود عملیاتی و سود خالص بترتیب ۸/۲ همتی، ۵/۸ همتی و ۹/۲ همتی را برای سال فوق پیش بینی کرد.
[کد خبر:AJ45155]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

جدیدترین مطالب