عکس: فروغ طاهرخانی

 جشنواره ساخت آدم برفی، با هدف ترویج نشاط و شادی در ایستگاه هفت تله‌کابین توچال برگزار شد.
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/6/14045203_511.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/6/14045204_783.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/6/14045205_486.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/6/14045206_913.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/6/14045208_288.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/6/14045209_329.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/6/14045210_112.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/6/14045211_666.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/6/14045212_638.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/6/14045213_133.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/6/14045214_211.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/6/14045215_926.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/6/14045216_856.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/6/14045228_815.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/6/14045229_237.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/6/14045231_752.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/6/14045232_592.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/6/14045233_403.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/6/14045234_966.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/6/14045235_832.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/6/14045236_404.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/6/14045237_438.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/6/14045238_436.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/6/14045239_449.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/6/14045240_125.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/6/14045242_556.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/6/14045243_378.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/6/14045244_234.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/6/14045245_484.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/6/14045246_817.jpg
 
[کد خبر:AJ35915]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

جدیدترین مطالب