مسابقات یک روزه آزاد کشوری گلف زنان، گرامیداشت قیام ۱۵ خرداد روز پنجشنبه با حضور ۵۰ ورزشکار از ۱۳ استان با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی در زمین گلف مجموعه ورزشی انقلاب تهران برگزار شد. تهران - ایرنا - مسابقات یک روزه آزاد کشوری گلف زنان، گرامیداشت قیام ۱۵ خرداد روز پنجشنبه با حضور ۵۰ ورزشکار از ۱۳ استان با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی در زمین گلف مجموعه ورزشی انقلاب تهران برگزار شد.

https://www.irna.ir/sd/592e1a981a32fb97cf78ac89e05e0e6179fe441d859d521785b2af8b0c64fbeea1c4682fc6e8299a34ff49f5b25a320c.jpg?ts=1622725277687https://www.irna.ir/sd/4c0378ec1f6a0e4e38836054fca286bde8aa30f96b874972346861306722e67b47016c8274610f0926b70af7cb5e2c6f.jpg?ts=1622725279381https://www.irna.ir/sd/2dff071c19877020748e5dede4440c72e670c77ca3ff927efcb3edf65758def5230134953d297a59e07f7a1bd86fdec9.jpg?ts=1622725282557https://www.irna.ir/sd/36444e1c855f8f42fb904a0dfc4485dbfea87fba22e9b3aeb873663af763f77f6664e87cb5c50665e07fb3814615ccd4.jpg?ts=1622725303204https://www.irna.ir/sd/2dff071c19877020748e5dede4440c72e670c77ca3ff927efcb3edf65758def5230134953d297a59e07f7a1bd86fdec9.jpg?ts=1622725282557https://www.irna.ir/sd/89d5525e7be7355d7635a9d2f14bb566b3d19eecb46dccba8ef120f024c1a2b34f370e0542f5c41fa9a179822a15785f.jpg?ts=1622725284119https://www.irna.ir/sd/589b1dc71a0e0ae8f0793002e73ca89d581c37ca53b192d7fc43d93237da5d482eede52a16606df4353cf6cb863402a3.jpg?ts=1622725280934https://www.irna.ir/sd/1dfd63e8bcedd57cce50017c3f08d5d171896d79cbc1a3d6c1c77a3027ed1089b4b39079226e52ced9dce59d37ab1b18.jpg?ts=1622725285615https://www.irna.ir/sd/9e58cde5386c93473560d76a7c06800a0487c2298219dd7fb4ad265b275d6bd8ab41f09f3134cd6d4512200cddac1005.jpg?ts=1622725288927https://www.irna.ir/sd/b8e9752cd5961f9505528ed227fe7ec22408d55298dc19f2a6fdc04f29331d5025c54ad800b2814350e7a5d4f3af1a39.jpg?ts=1622725290559https://www.irna.ir/sd/41163ec00c505d4467b2f6b10b227cf58d4932543ab95f7714bafb17db3b26029c4eb31700ec56af91297406e8759d45.jpg?ts=1622725293868https://www.irna.ir/sd/f102e8cc3b7cc978bbc71db9f31a5b7854604a0ffcb0d871c2455f7a812dff06dcec5070f2cb14779dcded6ab290b9c8.jpg?ts=1622725292214https://www.irna.ir/sd/69033b328f00e466dd22943d6b4dd9772a400d40f772edb049bf8df0e54937dfda03cb25bb9d38640313fa75efdb3ab2.jpg?ts=1622725287331https://www.irna.ir/sd/7a76038a45af91c0754c7b4080af21b69d9327e3e7203fe66e7e722490ed0d0d91c191cfdca8102082afb3f8592d4c4e.jpghttps://www.irna.ir/sd/11aec79205650bf63219cc3ddf91a296e6dad52ee90dbdf99a55a693e31abad4e5a42eb6663a5b77d2d6dc35c183813d.jpg?ts=1622725298387https://www.irna.ir/sd/479f162458d2275cf08fc9c6efe0839b834552b9f12d7bbf3c34eb52491fcc9ac8fdcaee4cc5ac39f9e3628a3f966713.jpg?ts=1622725300073https://www.irna.ir/sd/33cc6a2b2eb237ee6ddd19f1f8e7432d324beac0a5654dd7576cc21ed37e56a5bc671928cdcc8b3bf0012508a3b61a1c.jpg?ts=1622725301617https://www.irna.ir/sd/d5ce3463eb758549653b14cfd08f14987dfebcebe51f583a20aab30e353efc66327f670e1c8b5f4dfec45814b9f4c316.jpg

 
 
[کد خبر:AJ35975]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

جدیدترین مطالب