احمد امیراحمدی

 دامغان از رویشگاه‌های اولیه پسته در جهان است و درختان کهنسال حدود یک هزار ساله در برخی از مناطق وجود دارند که این سابقه سبب شده به مرور فرهنگ و دانش باغداری در این شهرستان ذخیره و ارتقا یابد. برداشت محصول پسته تازه از باغ‌های شهرستان دامغان از اواسط مرداد آغاز شده است و تا اواسط مهرماه جاری ادامه دارد

به گزارش خلیج فارس به نقل از خبرگزاری صدا و سیما؛ پسته گیاهی است که از دیرباز در نقاط مختلف ایران مورد کشت و پرورش قرار می گرفته است.نام این درخت در پارسی قدیم پیستاکا و در پارسی میانه پیستاک بوده است و امروزه  پسته تلفظ می شود. در شهرستان دامغان ۱۵ هزار و ۶۰۰ هکتار باغ پسته وجود دارد که یک‌هزار هکتار به ‌صورت نهال است.مرغوب‌ترین ارقام پسته در شهرستان دامغان تولید می‌شود. 

شهرستان دامغان ۱۶ هزار و ۹۰۰ هکتار باغات پسته در مناطق مختلف شامل حومه، فرات، امیرآباد و دامنکوه وجود دارد و از این میزان ۱۳ هزار هکتار باغات مثمر تشکیل می‌دهند.برداشت محصول پسته در این شهرستان مکانیزه نیست و کاملا به‌ صورت سنتی و دستی انجام می‌شود. پسته دامغان عمدتاً از ژنهای بومی شامل شاه‌پسند، عباسعلی، اکبری و فرخی است که در مناطقی چون حومه، فرات و دامنکوه کشت می‌شود.۲۰ درصد پسته‌های تولیدی تازه خوری است و به شهرهای کشور ارسال می شود و بقیه  در ۵۰ واحد فرآوری خشک می‌شود. شهرستان دامغان دارای ۱۱۵ ترمینال فرآوری پسته است که در مناطق مختلف فعالیت دارند که سالانه بیش از ۵۰ درصد محصول را فرآوری و آماده عرضه به بازار می‌کنند.

https://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/6/14/6945904_781.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/6/14/6945905_337.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/6/14/6945906_257.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/6/14/6945907_435.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/6/14/6945908_875.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/6/14/6945909_445.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/6/14/6945910_509.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/6/14/6945911_827.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/6/14/6945912_331.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/6/14/6945913_271.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/6/14/6945914_240.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/6/14/6945916_713.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/6/14/6945917_170.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/6/14/6945918_252.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/6/14/6945919_794.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/6/14/6945928_970.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/6/14/6945929_253.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/6/14/6945930_258.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/6/14/6945931_460.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/6/14/6945932_371.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/6/14/6945934_239.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/6/14/6945935_172.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/6/14/6945936_913.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/6/14/6945937_547.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/6/14/6945938_540.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/6/14/6945939_887.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/6/14/6945940_306.jpg
 
[کد خبر:AJ36792]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

جدیدترین مطالب