کاس: محمد قجر

بخش قابل توجهی از برنج شمال کشور در استان گلستان کشت می‌شود. در سال‌های گذشته و به خصوص امسال با تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین مشکلات فراوانی در کشت این محصول به وجود آمده است. برخی از کشاورزان از کشت شالی منصرف شده و بسیاری زمین‌ها نیز بعد از کشت، دچار خشکسالی شده و از بین رفته‌اند. تامین آب برای کشت شالی از طریق سدها، آب بندان‌ها، چاه‌های عمیق و نیمه عمیق، سطحی، رودخانه ها و... انجام می‌شود. با این وجود کشاورزان که سال‌هاست با کشت این محصول امرار معاش می‌کنند امسال نیز با تمام مشکلات دست و پنجه نرم کرده و محصول خود را برداشت کردند. شالی برداشت شده به کارخانه های سنتی، نیمه سنتی و مدرن شالیکوبی رفته و به برنج تبدیل می‌شود.

https://cdn.isna.ir/d/2021/09/27/4/62042405.jpghttps://cdn.isna.ir/d/2021/09/27/4/62042407.jpghttps://cdn.isna.ir/d/2021/09/27/4/62042408.jpghttps://cdn.isna.ir/d/2021/09/27/4/62042411.jpghttps://cdn.isna.ir/d/2021/09/27/4/62042413.jpghttps://cdn.isna.ir/d/2021/09/27/4/62042414.jpghttps://cdn.isna.ir/d/2021/09/27/4/62042415.jpghttps://cdn.isna.ir/d/2021/09/27/4/62042419.jpghttps://cdn.isna.ir/d/2021/09/27/4/62042420.jpghttps://cdn.isna.ir/d/2021/09/27/4/62042416.jpghttps://cdn.isna.ir/d/2021/09/27/4/62042417.jpghttps://cdn.isna.ir/d/2021/09/27/4/62042421.jpghttps://cdn.isna.ir/d/2021/09/27/4/62042423.jpghttps://cdn.isna.ir/d/2021/09/27/4/62042406.jpghttps://cdn.isna.ir/d/2021/09/27/4/62042412.jpghttps://cdn.isna.ir/d/2021/09/27/4/62042409.jpghttps://cdn.isna.ir/d/2021/09/27/4/62042422.jpg
ک
[کد خبر:AJ36927]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

جدیدترین مطالب