آینه جم= با فرا رسیدن فصل پاییز و پشت سر گذاشتن ایام خرماپزان در مناطق گرمسیر استان فارس، برداشت قصبک و خرما در شهرستان های گرمسیری فارس نظیر فراشبند ،لامرد ،گراش ،مهر ،لار ،اوز ،زرین دشت، کازرون و غیره آغاز شده است. استان فارس رتبه دوم تولید خرمای کشور و بیش از یکصد رقم انواع خرما را داراست که به دلیل مرغوبیت بالای آنها به کشورهای اروپایی و آسیایی صادر می گردد.

برداشت خرما از نخلستان های فارسبرداشت خرما از نخلستان های فارسبرداشت خرما از نخلستان های فارسبرداشت خرما از نخلستان های فارسبرداشت خرما از نخلستان های فارسبرداشت خرما از نخلستان های فارسبرداشت خرما از نخلستان های فارسبرداشت خرما از نخلستان های فارسبرداشت خرما از نخلستان های فارسبرداشت خرما از نخلستان های فارسبرداشت خرما از نخلستان های فارسبرداشت خرما از نخلستان های فارسبرداشت خرما از نخلستان های فارسبرداشت خرما از نخلستان های فارسبرداشت خرما از نخلستان های فارسبرداشت خرما از نخلستان های فارسبرداشت خرما از نخلستان های فارسبرداشت خرما از نخلستان های فارسبرداشت خرما از نخلستان های فارسبرداشت خرما از نخلستان های فارسبرداشت خرما از نخلستان های فارسبرداشت خرما از نخلستان های فارسبرداشت خرما از نخلستان های فارسبرداشت خرما از نخلستان های فارسبرداشت خرما از نخلستان های فارسبرداشت خرما از نخلستان های فارسبرداشت خرما از نخلستان های فارسبرداشت خرما از نخلستان های فارسبرداشت خرما از نخلستان های فارسبرداشت خرما از نخلستان های فارسبرداشت خرما از نخلستان های فارسبرداشت خرما از نخلستان های فارسبرداشت خرما از نخلستان های فارسبرداشت خرما از نخلستان های فارس

 

 
[کد خبر:AJ37005]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

جدیدترین مطالب