عکاس: زهرا سادات راد

آینه جم: روستای شاه می‌لرزان از بکرترین جاهایی است که در گیلان باقی‌مانده است و زندگی در این روستا هنوز به راه و روش‌های قدیمی در حال سپری شدن است. این روستا با حدود ۲۴۰ نفر جمعیت از توابع بخش خٌطبه سرای تالش در استان گیلان است در آغاز راه مزارع برنج و مرکبات فراوان دیده می‌شود. سقف خانه‌های این روستا با سفال پوشانده شده است. عبور رودخانه، دره‌ای فراخ و عمیق، درختان تنومند، ستیغ‌های قله‌های مقابل و تنوع رنگ در جنگل مناظر بکر و جذابی را در محور به وجود آورده است. 

https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/4/14994794_175.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/4/14994783_212.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/4/14994784_940.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/4/14994785_845.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/4/14994786_388.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/4/14994788_342.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/4/14994789_182.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/4/14994790_830.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/4/14994791_549.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/4/14994792_215.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/4/14994793_917.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/4/14994795_349.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/4/14994796_756.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/4/14994797_112.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/4/14994799_604.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/4/14994826_269.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/4/14994801_703.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/4/14994802_548.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/4/14994804_157.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/4/14994803_748.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/4/14994805_906.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/4/14994806_773.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/4/14994798_287.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/4/14994812_202.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/4/14994807_535.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/4/14994809_621.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/4/14994811_359.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/4/14994810_994.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/4/14994813_150.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/4/14994814_660.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/4/14994815_885.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/4/14994816_499.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/4/14994817_309.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/4/14994818_240.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/4/14994819_950.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/4/14994820_469.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/4/14994825_578.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/4/14994827_627.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/5/15002653_923.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/8/4/14994824_910.jpg
 
[کد خبر:AJ37374]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

جدیدترین مطالب