عکاس: عزیز بابانژاد

آینه جم: بعد از بارش نسبت شدید باران در شهرستان خرم آباد ، عده ای از مردم در اطراف دریاچه کیو این شهر برای قدم زدن و عکس ‏یادگاری حاظر شدند، عده ای هم در این بین با وجود بارش باران پیادروی کردند.‏ 

دریاچه کیو خرم آباد در یک روز بارانیدریاچه کیو خرم آباد در یک روز بارانیدریاچه کیو خرم آباد در یک روز بارانیدریاچه کیو خرم آباد در یک روز بارانیدریاچه کیو خرم آباد در یک روز بارانیدریاچه کیو خرم آباد در یک روز بارانیدریاچه کیو خرم آباد در یک روز بارانیدریاچه کیو خرم آباد در یک روز بارانیدریاچه کیو خرم آباد در یک روز بارانیدریاچه کیو خرم آباد در یک روز بارانیدریاچه کیو خرم آباد در یک روز بارانیدریاچه کیو خرم آباد در یک روز بارانیدریاچه کیو خرم آباد در یک روز بارانیدریاچه کیو خرم آباد در یک روز بارانیدریاچه کیو خرم آباد در یک روز بارانیدریاچه کیو خرم آباد در یک روز بارانیدریاچه کیو خرم آباد در یک روز بارانیدریاچه کیو خرم آباد در یک روز بارانیدریاچه کیو خرم آباد در یک روز بارانیدریاچه کیو خرم آباد در یک روز بارانیدریاچه کیو خرم آباد در یک روز بارانیدریاچه کیو خرم آباد در یک روز بارانیدریاچه کیو خرم آباد در یک روز بارانیدریاچه کیو خرم آباد در یک روز بارانیدریاچه کیو خرم آباد در یک روز بارانیدریاچه کیو خرم آباد در یک روز بارانیدریاچه کیو خرم آباد در یک روز بارانیدریاچه کیو خرم آباد در یک روز بارانی
 
[کد خبر:AJ37703]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

جدیدترین مطالب