آینه جم: مناطق کوهستانی اشکورات رحیم آباد رودسر با ۴۷۰ هکتار مساحت زیرکشت و برداشت ۲۵۰ تن قطب تولید گل گاوزبان کشور است. اشکورات رحیم آباد رودسر با تولید ۷۵ درصد گل گاوزبان از مناطق مهم تولید این گیاه دارویی در ایران و بعنوان پایتخت گل گاو زبان ایران شناخته شده است. شهرستان رودسر بزرگ‌ترین تولیدکننده گل‌گاوزبان کشور می باشد. / عکاس: امید رجبی پور

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/02/04/1401020419452523725201004.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/02/04/1401020419452592425201004.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/02/04/1401020419452475225201004.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/02/04/1401020419452737825201004.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/02/04/140102041945259625201004.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/02/04/1401020419452537725201004.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/02/04/1401020419452564325201004.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/02/04/140102041945264925201004.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/02/04/1401020419452619025201004.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/02/04/1401020419452647125201004.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/02/04/1401020419452673725201004.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/02/04/1401020419452578425201004.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/02/04/1401020419452714325201004.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/02/04/1401020419452744025201004.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/02/04/1401020419452753425201004.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/02/04/1401020419452767425201004.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/02/04/1401020419452787825201004.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/02/04/140102041945284925201004.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/02/04/1401020419452631525201004.jpg

 

 
[کد خبر:AJ38751]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

جدیدترین مطالب