آینه جم: بوستان باغ ايرانی با مساحتی حدود ۳.۴ هکتار در یکی از محله های قدیمی تهران به نام ده ونک قرار گرفته و بر اساس الگوی باغ ایرانی طراحی شده است. این باغ هر سال در فصل بهار میزبان لاله های رنگارنگ بسیاری است و بازدیدکنندگان زیادی از این مکان دیدن می کنند./ عکس: فاطمه عموزاد

https://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/02/10/14010210000656637869276266751800_43000_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/02/10/14010210000656637869276244720850_32033_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/02/10/14010210000656637869276278783201_61611_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/02/10/14010210000656637869276292220503_65244_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/02/10/14010210000656637869276306596155_21420_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/02/10/14010210000656637869276321126830_98258_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/02/10/14010210000656637869276334876801_34433_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/02/10/14010210000656637869276349720502_23201_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/02/10/14010210000656637869276362376777_31383_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/02/10/14010210000656637869276376126683_80225_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/02/10/14010210000656637869276389251706_10327_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/02/10/14010210000656637869276403474850_34887_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/02/10/14010210000656637869276416283136_28634_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/02/10/14010210000656637869276431439422_74881_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/02/10/14010210000656637869276444408046_67781_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/02/10/14010210000656637869276457377067_90467_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/02/10/14010210000656637869276471908047_96669_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/02/10/14010210000656637869276484721521_86305_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/02/10/14010210000656637869276499720576_77710_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/02/10/14010210000656637869276513003394_89920_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/02/10/14010210000656637869276526283741_36835_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/02/10/14010210000656637869276539564292_42419_PhotoT.jpg
[کد خبر:AJ38780]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

جدیدترین مطالب