آینه جم: اردیبهشت ماه هرسال، شهرستان میمند استان فارس غرق در عطر گل‌های محمدی شده و جشنواره گل و گلاب گیری برپا می‌شود. از ۱۵۰۰ هکتار گلزار‌های شهرستان میمند سالانه ۵ تن گل برداشت می‌شود که امسال به دلیل سرمازدگی به ۲/۵ تن گل کاهش پیدا کرده است. / عکس: فرزانه چخماق ساز

https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/2/10/15990610_218.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/2/10/15990611_972.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/2/10/15990612_162.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/2/10/15990613_516.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/2/10/15990614_921.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/2/10/15990615_246.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/2/10/15990616_854.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/2/10/15990617_252.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/2/10/15990618_606.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/2/10/15990619_258.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/2/10/15990620_214.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/2/10/15990621_842.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/2/10/15990622_475.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/2/10/15990623_130.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/2/10/15990624_133.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/2/10/15990625_342.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/2/10/15990626_695.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/2/10/15990627_988.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/2/10/15990628_297.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/2/10/15990629_616.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/2/10/15990630_168.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/2/10/15990631_385.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/2/10/15990632_228.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/2/10/15990633_765.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/2/10/15990634_760.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/2/10/15990635_570.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/2/10/15990636_758.jpg
 
[کد خبر:AJ38803]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

جدیدترین مطالب