آینه جم: دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع دریایی و دریانوردی با حضور حدود صد شرکت فعال در عرصه دریایی و بندری در محل نمایشگاه بین‌المللی جزیره کیش آغاز به کار کرد. هدف از برگزاری این نمایشگاه توسعه اقتصاد دریا محور، توسعه تجارت صنعت دریایی در همه زمینه‌های کشتیرانی، طراحی، کشتی‌سازی، بنادر، دریانوردی، شیلات، محیط زیست، گردشگری و فراساحل عنوان شده است./ عکاس: فاطمه یاقوتی

https://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/3/25/8129436_246.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/3/25/8129434_604.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/3/25/8129433_274.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/3/25/8129435_169.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/3/25/8129432_358.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/3/25/8129437_678.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/3/25/8129438_829.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/3/25/8129439_873.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/3/25/8129440_510.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/3/25/8129441_507.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/3/25/8129442_164.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/3/25/8129443_786.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/3/25/8129444_333.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/3/25/8129445_138.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/3/25/8129446_651.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/3/25/8129447_130.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/3/25/8129448_369.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/3/25/8129449_580.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/3/25/8129450_545.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/3/25/8129451_606.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/3/25/8129455_475.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/3/25/8129456_397.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/3/25/8129457_622.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/3/25/8129458_217.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/3/25/8129459_732.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/3/25/8129460_738.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/3/25/8129461_143.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/3/25/8129462_558.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/3/25/8129463_879.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/3/25/8129464_882.jpg
کلما
[کد خبر:AJ39109]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

جدیدترین مطالب