آینه جم: با شروع فصل بهار و رویش علف در مراتع، پوشش علف در مراتع ییلاقی برای تغدیه دام بسیار مناسب می‌باشد. شروع فصل چرای دام در مراتع ییلاقی که از نیمه دوم خرداد ماه آغاز و تا پایان شهریور صورت می‌گیرد، دامداران مناطق کوهستانی دام‌های خود را به مراتع گسیل کرده تا مدت ٩٠ الی ١٢٠ روز تعلیف کنند. / عکاس: حوا احمدی

https://media.mehrnews.com/d/2022/06/18/4/4186096.jpg?ts=1655536728211https://media.mehrnews.com/d/2022/06/18/4/4186080.jpg?ts=1655536710262https://media.mehrnews.com/d/2022/06/18/4/4186088.jpg?ts=1655536720281https://media.mehrnews.com/d/2022/06/18/4/4186065.jpg?ts=1655536682209https://media.mehrnews.com/d/2022/06/18/4/4186077.jpg?ts=1655536703234https://media.mehrnews.com/d/2022/06/18/4/4186071.jpg?ts=1655536694084https://media.mehrnews.com/d/2022/06/18/4/4186075.jpg?ts=1655536700675https://media.mehrnews.com/d/2022/06/18/4/4186061.jpg?ts=1655536675199https://media.mehrnews.com/d/2022/06/18/4/4186058.jpg?ts=1655536671237https://media.mehrnews.com/d/2022/06/18/4/4186073.jpg?ts=1655536700554https://media.mehrnews.com/d/2022/06/18/4/4186049.jpg?ts=1655536665634https://media.mehrnews.com/d/2022/06/18/4/4186076.jpg?ts=1655536703265https://media.mehrnews.com/d/2022/06/18/4/4186068.jpg?ts=1655536685142https://media.mehrnews.com/d/2022/06/18/4/4186053.jpg?ts=1655536668321https://media.mehrnews.com/d/2022/06/18/4/4186048.jpg?ts=1655536661292https://media.mehrnews.com/d/2022/06/18/4/4186085.jpg?ts=1655536715079https://media.mehrnews.com/d/2022/06/18/4/4186055.jpg?ts=1655536671242https://media.mehrnews.com/d/2022/06/18/4/4186083.jpg?ts=1655536713356https://media.mehrnews.com/d/2022/06/18/4/4186084.jpg?ts=1655536714922https://media.mehrnews.com/d/2022/06/18/4/4186090.jpg?ts=1655536724227https://media.mehrnews.com/d/2022/06/18/4/4186093.jpg?ts=1655536727243https://media.mehrnews.com/d/2022/06/18/4/4186092.jpg?ts=1655536724282
 
[کد خبر:AJ39126]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

جدیدترین مطالب