آینه جم/ اشتهارد دامان خود را گسترده است تا گردشگران در دل کوه‌های زیبایش تپه‌های رنگ به رنگش را به تماشا بنشینند./ عکاس: محسن بذرافشان

https://media.mehrnews.com/d/2022/06/16/4/4184866.jpg?ts=1655405902977https://media.mehrnews.com/d/2022/06/16/4/4184865.jpg?ts=1655405894949https://media.mehrnews.com/d/2022/06/16/4/4184863.jpg?ts=1655405891832https://media.mehrnews.com/d/2022/06/16/4/4184862.jpg?ts=1655405880800https://media.mehrnews.com/d/2022/06/16/4/4184861.jpg?ts=1655405877865https://media.mehrnews.com/d/2022/06/16/4/4184860.jpg?ts=1655405874660https://media.mehrnews.com/d/2022/06/16/4/4184859.jpg?ts=1655405866202https://media.mehrnews.com/d/2022/06/16/4/4184858.jpg?ts=1655405861074https://media.mehrnews.com/d/2022/06/16/4/4184857.jpg?ts=1655405853921https://media.mehrnews.com/d/2022/06/16/4/4184856.jpg?ts=1655405839306https://media.mehrnews.com/d/2022/06/16/4/4184855.jpg?ts=1655405825949https://media.mehrnews.com/d/2022/06/16/4/4184854.jpg?ts=1655405825461https://media.mehrnews.com/d/2022/06/16/4/4184853.jpg?ts=1655405811646https://media.mehrnews.com/d/2022/06/16/4/4184852.jpg?ts=1655405796272https://media.mehrnews.com/d/2022/06/16/4/4184851.jpg?ts=1655405761784https://media.mehrnews.com/d/2022/06/16/4/4184850.jpg?ts=1655405748958https://media.mehrnews.com/d/2022/06/16/4/4184849.jpg?ts=1655405678602https://media.mehrnews.com/d/2022/06/16/4/4184848.jpg?ts=1655405656728
 
[کد خبر:AJ39131]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

جدیدترین مطالب