آینه جم: هشتمین دوره جشنواره شکرگزاری انبه و یاسمین گُل با شعار میناب شهر شور وشادی و با هدف پرداختن به محور اقتصادی محصول انبه اشتغال و سرمایه‌گذاری برگزار شد.

https://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/04/29/14010429000181637939103724894698_58831_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/04/29/14010429000181637939103718332333_95047_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/04/29/14010429000181637939103698332078_13032_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/04/29/14010429000181637939103632238359_42357_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/04/29/14010429000181637939103758176087_50296_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/04/29/14010429000181637939103639425843_39695_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/04/29/14010429000181637939103653957377_23114_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/04/29/14010429000181637939103614113329_96959_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/04/29/14010429000181637939103661144744_35563_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/04/29/14010429000181637939103668957308_70324_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/04/29/14010429000181637939103677238352_71032_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/04/29/14010429000181637939103691300969_28523_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/04/29/14010429000181637939103705519522_85727_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/04/29/14010429000181637939103712082405_68681_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/04/29/14010429000181637939103732238274_43517_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/04/29/14010429000181637939103739425780_52509_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/04/29/14010429000181637939103684269629_40560_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/04/29/14010429000181637939103745832043_32189_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/04/29/14010429000181637939103771144581_71952_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/04/29/14010429000181637939103783957064_11437_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/04/29/14010429000181637939103790519556_48175_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/04/29/14010429000181637939103798019557_76010_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/04/29/14010429000181637939103810675818_81280_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/04/29/14010429000181637939103817082068_46712_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/04/29/14010429000181637939103823644554_37739_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/04/29/14010429000181637939103830676067_79792_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/04/29/14010429000181637939103837707276_27429_PhotoT.jpg
 
[کد خبر:AJ39421]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

جدیدترین مطالب